Av: Susanne Kylberg

Välkommen till årsstämma!

Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige kallas till ordinarie årsstämma tisdagen den 28 mars 2023.

När: Den 28 mars kl 17.00-19.00 med efterföljande middag
Var: Länsförsäkringar Uppsala, Muningatan 1

Anmäl dig senast den 16 mars via e-post till fullmaktige.uppsala@lansforsakringar.se eller via telefon: 018-68 55 00. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier

Vänliga hälsningar
Styrelsen

16.30 - 17.00
Mingel med kaffe och tilltugg
17.00 - 17.15
Ordföranden hälsar välkommen
17.15 - 18.15
Stämmoförhandlingar
18.30 - 19.00
”Du sköna nya värld – Om AI, riskhantering, och förtroende”
Av och med: Magnus Strand, docent i Europarätt vid Uppsala universitet
19.15 - 21.00
Middag

Se alla nyheter