Höj din attraktivitet som arbetsgivare genom att erbjuda löneväxling

Friskvårdsbidrag eller tjänstebil är kanske det man först tänker på när det gäller jobbförmåner, men faktum är att tjänstepension toppar listan på den förmån som arbetstagare värdesätter högst. För dig som vill attrahera topptalanger till företaget kan möjligheten för dina anställda att löneväxla vara en framgångsfaktor.

– Medarbetarna är den viktigaste tillgången för ditt företag och som företagare kan det vara svårt att fånga rätt kompetens. Om du vill höja din attraktivitet på arbetsmarknaden och fånga den kompetens du söker kan det finnas ett värde i att erbjuda den förmån som upplevs mest värdeskapande för den anställde; en bra tjänstepension, säger Trifa Chireh, pensionsekonom.

Vad innebär löneväxling?

Löneväxling innebär att den anställde och arbetsgivaren kommer överens om att växla befintlig lön, löneökning eller bonus mot en större avsättning till pensionen. Genom att erbjuda löneväxling får arbetstagaren en möjlighet att öka sin pension och sänka sin inkomstskatt.

– Arbetsgivaren kan även bidra med en extra premie för kostnadsskillnaden mellan sociala avgifter och löneskatt för att uppnå kostnadsneutralitet. Löneväxling är ett förmånligt sätt för dina medarbetare att pensionsspara. Premien är dessutom avdragsgill för dig som arbetsgivare. På så sätt blir du som arbetsgivare mer attraktiv på ett nästan kostnadsneutralt sätt, säger Trifa Chireh.

Vid vilken lönenivå bör man löneväxla?

För att löneväxlingen ska vara lönsam och inte göra att intjäningen till allmän pension minskar är det viktigt att ha en lön som efter löneväxling uppgår till minst 8,07 inkomstbasbelopp vilket är cirka 46 000 kronor per månad (2021).

Därför ska du erbjuda löneväxling:

  1. Tjänstepension är den mest efterfrågade löneförmånen. Med löneväxling ger du dina anställda möjligheten att få en ännu bättre tjänstepension.
  2. Löneväxling kostar inte något extra för dig som arbetsgivare.
  3. Ett bruttolöneavdrag innebär att dina medarbetare accepterar en lägre bruttolön i utbyte mot pension. Bruttolöneavdraget innebär att arbetsgivaravgiften för dig som arbetsgivare minskar.
  4. Höjer företagets attraktivitet på arbetsmarknaden.
  5. Företaget skapar en bättre framtid för medarbetarna genom ett bra pensionserbjudande.

Se alla nyheter