Har du fått skador i samband med Alfrida?

Här finns information om hur du anmäler skadan samt tips och råd.

 

Om du har fått skador till följd av stormen Alfrida, anmäler du det enklast på vår webbplats.

I det fall du redan har ett pågående ärende så mejlar du in kompletterande uppgifter till byggskada.uppsala@lansforsakringar.se.
Du måste ange person- försäkrings- eller skadenummer.

Är huset eller andra byggnader skadade?

Ta bilder för att dokumentera vilka skador som uppstått på huset och ta in uppgifter om vad det kostar att reparera. Bilderna skickar du med i skadeanmälan eller skicka in dem så snart som möjligt till oss.

Det är viktigt att ta bort träd som skadat huset och försöka se till att huset inte skadas ytterligare. Men har du själv inte kunskap, erfarenhet och rätt försäkringsskydd för sådant arbete, ska du inte ta bort träd själv utan kontakta jourhavande på brandkår om det finns överhängande risker.

Ta alltid råd från larmtjänst och/eller brandförsvaret om du har svårt att bedöma risker i samband med att ta bort nedfallna träd eller risken för ytterligare skador. 

Täck och täta provisoriskt skadade byggnadsdelar mot nederbörd och vind. Ta hjälp av en byggnadsfirma vid behov.
Kontakta elektriker om elinstallationer kommit till skada.


Fortfarande utan ström?
Här är några tips och råd vad du kan göra i väntan på att strömmen kommer tillbaka.

Strömförsörjning

Det finns mindre elverk som ger 2-3000 watt att hyra eller köpa. Säkerställ att det finns bränsle så att det räcker ett dygn. Koppla in element och/eller värmefläktar för att minska utkylningen i huset.

Öppna köksskåp och andra utrymmen som vetter mot yttervägg och där det går vattenrör för att minska risken för frysning.

Vatten

Vid sådan här situationer är det ofta möjligt att få hämta hushållvatten på  t ex bensinmackar, idrottshallar, ”gör-det-själv-hallar”  och hos brandkåren.

I det fall huset är strömlöst och du har ett vattenburet värmesystem, kontakta rörmokare för kontroll samt eventuell hjälp med att tömma systemet ifall det är möjligt.

Matlagning

Stormkök fungerar bra för att värma mat och vatten och ger också lite stödvärme under tiden. Men kom ihåg att dessa kök har en öppen låga och ska hållas under uppsikt då de används. Ha även en pulversläckare till hands.

Övrig uppvärmning

Kom ihåg att grundregeln för braskaminer och öppna spisar är att de inte ska eldas med mer ved än 3 kg/timme. Detta för att dessa anordningar inte är godkända för högre rökgastemperaturer. Värmeljus hjälper också till med värmen - men kom ihåg att blåsa ut dem om du lämnar rummet. 

Hur gäller försäkringen vid storm och strömavbrott?

Försäkringen gäller normalt för skada på byggnader och lösa saker på grund av storm.

Försäkringen gäller normalt inte för att strömmen uteblir och inte för merkostnader för att bo på annat håll under ett strömavbrott.

Läs mer om hur försäkringen gäller vid stormskador här

På www.krisinformation.se och www.msb.se  finns mer information om el- och värmeavbrott.

Förhoppningsvis är dessa råd till hjälp i det akuta skedet. Välkommen att sedan kontakta oss för fortsatt hjälp med de uppkomna skadorna.
Du anmäler skador snabbast på vår webbplats.

Se alla nyheter