Inflationen återigen svagare än väntat

Inflationen (KPIF) för augusti publicerades idag. Inflationstakten var 2,2 procent och därmed oförändrad jämfört med juli. Den viktiga tjänsteinflationen verkar dock ha stabiliserats något, men rensat för boendetjänster är utvecklingen svag. Den inhemska inflationen utvecklades fortsatt stabilt, men någon stigande trend är det inte tal om.

- Dagens siffror är en ny kalldusch för Riksbanken och en räntehöjning i december eller februari verkar i dagsläget alltmer avlägsen, säger Anders Nordberg senior ekonom på Länsförsäkringar.

- Den långa raden av svaga inflationssiffror och gårdagens nedrevidering av BNP-siffrorna gör att en något svagare konjunkturbild framträder. En stigande inflationstrend känns nu mer osäker än tidigare, fortsätter Anders Nordberg,

- Vi ser att den svenska inflationsutvecklingen är fortsatt knuten till omvärlden. Vår viktigaste handelspartner eurozonen lider av mycket låg underliggande inflation, trots en stärkt konjunktur. Vår inhemska konjunktur är stark, men med omvärldens svaga inflation och låga löneökningar här hemma blir det svårt att nå inflationsmålet på sikt, avslutar Anders Nordberg.

Se alla nyheter