Nyheter

Många företag missar att försäkra gods och varor under transport

Många företag som köper och säljer varor eller skickar annat gods med hjälp av en fristående transportör tror ofta att transportören har försäkring för det som transporteras. Men faktum är att transportören bara har ett ansvar om denne orsakar skada på eller förlust av ditt gods. Dessutom finns det flera begränsningar i tranportörens ansvar. Många företag känner inte till detta och missar att de behöver teckna en egen varuförsäkring för transport.