Ronja FK

Ronjabollen arbetar för att stötta flickor som lever under hedersrelaterade normer och begränsningar. Genom Ronjabollen upptäcks tidigt varje flickas enskilda behov och rätt stöd på rätt sätt och i rätt tid kan ges.

Ronjabollen träning

Bakgrund till sponsringen av Ronja FK

I Sverige finns idag en grupp flickor som ständigt begränsas i sitt vardagliga livsutrymme. Det handlar om flickor som inte får delta i viss skolundervisning, flickor som inte får umgås med vem dem vill, klä sig hur man vill eller delta i fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter eller föreningslivet. Det är flickor som lever med hedersrelaterade normer och begränsningar eller s.k. vardagsheder. Dessa ungdomar har en fot i två helt skilda värdegrunder; en i den hedersrelaterade/kollektivistiska värdegrunden och en i majoritetssamhällets individualistiska värdegrund. Den hedersrelaterade värdegrunden bygger på kontroll av framförallt kvinnans sexuella beteende där ett överhängande
oskuldskrav gäller.

Syftet med Ronja FK

Syftet med projektet är att vi ser att socioekonomiska bakgrundsfaktorer, likväl som oorganiserad fritid kan leda till att pojkar med utländsk bakgrund i segregerade miljöer lätt hamnar i ett utanförskap och rekryteras in i destruktiva miljöer/grupper är inget nytt och vedertaget inom forskningen. Vi vet också att det i Sverige idag finns en grupp flickor som ständigt begränsas i sitt vardagliga livsutrymme. Det handlar om flickor som inte får delta i viss skolundervisning, flickor som inte får umgås med vem dem vill, klä sig hur man vill eller delta i fritidsaktiviteter, idrottsaktiviteter eller föreningslivet.

Metodik

Ronjabollens metod består av 5 delar:

 1. Att arbeta främjande och förebyggande
  Varje deltagare ska trivas och må bra.
 2. Att upptäcka
  Ronjabollen vill tidigt upptäcka varje flickas och pojkars enskilda behov av stöd.
 3. Att utreda
  Ronjabollen arbetar för att utreda flickornas och pojkarnas behov och även risk – skyddsfaktorer i idrottsmiljön. Ronjabollen har tillgång till socionomer med spetskompetens inom våldsutsatthet bland barn och ungdomar, inklusive hedersrelaterat våld.
 4. Att åtgärda och följa upp
  Ronjabollen vill tidigt sätta in rätt åtgärder, på rätt sätt och i rätt tid. Ronjabollen arbetar med värderingsövningar varje träning där man pratar och diskutera om aktuella ämnen i samhället såsom: barnkonventionen, svensk lagstiftning, jämställdhet.
 5. Att utvärdera och analysera
  Ronjabollen utvärderar varje träning, utför enkäter varje år och analyserar träningarna, ledarna och ansvarig personer inom föreningarna.

För mer information klicka här.

Läs om fler av våra samhällsengagemang