Föreningshjälpens ansökningstid slut!

Oj, oj, oj vad många som sökt pengar, och vi är verkligen glada att kunna hjälpa till i tider där många verksamheter lidit ekonomisk skada. Men tyvärr kan vi inte hjälpa alla.

Föreningshjälpen är till för samtliga Uppsala läns barn- och ungdomsverksamheter upp till 18 år och är ett initiativ där ni kan ansöka om upp till 10.000 kronor för att täcka förluster och merkostnader som beror på coronavirusets spridning.

Ansökningstid slut

Söktrycket har varit enormt och vi är så glada med att ha kunnat hjälpa drygt 30 verksamheter med ekonomiskt bidrag för att täcka förluster som uppkommit under Corona krisen. Vilka som fått bidrag kommer komma upp här löpande under hösten.

Varför?

Ni fyller en mycket viktig funktion genom att erbjuda motion, kamratskap och meningsfull fritid. Något som är väldigt viktigt för barn och unga som känner oro eller riskerar att bli ensamma och stillasittande. Att ni kan fortsätta med era fina verksamheter betyder allt för oss. Vi vill få fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter och därför vill vi bidra lite extra nu i Coronatider.