Tierp - Hälsohuset

Hälsohuset i Tierp är en ungdomsförening som är tillgänglig för alla unga. Målsättningen är att hjälpa till att öka såväl den psykiska som den fysiska hälsan och även ge möjlighet att behålla en redan god hälsa.

Hälsohuset är en ideell verksamhet som vill utvecklas för att kunna möta de behov unga har dagens samhälle.

Ett stort engagemang läggs på integrationsarbete med fokus på unga som riskerar utanförskap. Till exempel unga som växer upp med olika former av missbruk, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning och mobbning.

Deras motto är ”Tillsammans är starkast” och de vill inspirera och motivera unga att ta makt över sin egen hälsa. Att de faktiskt kan själva om de tror på sig själva.​

Läs mer om vårt samhällsengagemang