Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Uppsalas finansiella information

Årsredovisning 2018

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Noterat om 2018

Skyfallet Olof

Den 29 juli drabbades vi i Uppsala av ett mycket kraftigt skyfall. Vi fick faktiskt mest nederbörd i hela Europa: över 80 mm på ett dygn! Regnmängderna och åskan som följde fick stora konsekvenser för våra kunder – över 780 skador anmäldes till en kostnad på drygt 75 miljoner kronor. När sådant här inträffar är det viktigt för oss på Länsför-säkringar Uppsala att ha ett väl fungerande samarbete med olika leverantörer som exempelvis avfuktningsföretag, sanerings-företag och byggentreprenörer. Snabb hjälp med en skada som uppstått är inte bara tryggare och mindre stressande för dig som kund, den begränsar i många fall också ska-dan på egendomen och sparar på så sätt också pengar i slutänden.

Det börjar med schysstare språk

Schyssta värderingar börjar med ett schysst språk – i omklädningsrummet, på plan, i korridoren på skolan och online. Nästan 2 500 unga killar, tjejer och vuxna kom och lyssnade när vi den 5 november, tillsammans med IFU Arena och Upplands idrotts-förbund, bjöd in till en föreläsning på temat ”Stoppa Skitsnacket”. Föreläsningen gjor-des i samarbete med Linnéa Claeson – känd för sitt modiga och humoristiska sätt att bemöta och medvetandegöra sexuella trakasserier och näthat, och Locker Room Talk – som särskilt vill engagera killar i jämställdshetsarbetet och lägga grunden för ett samhälle där en man kan vara på flera olika sätt. Deras metod går ut på att börja med att stoppa snacket som leder till skeva värderingar. Under nästa år vill vi få med de föreningar vi samarbetar med, och bland annat ta fram ett utbildningspaket som idrottslagen kan använda sig av för att tillsammans prata om hur man kan göra stor skillnad genom att börja med de små sakerna. Det är så vi lyfter varandra.

Utredningar som sparar miljoner

Som försäkringsbolag blir vi ofta utsatta för försök av bedragare att lura till sig pengar genom att anmäla falska skador – så kallade försäk-ringsbedrägerier – och de fortsätter att öka i antal. Vi på Länsförsäk-ringar Uppsala arbetar hårt för att få bukt med detta och gör årligen fördjupade utredningar i över 100 ärenden. Och arbetet betalar sig; i år har vi sparat mer än 6 miljoner kronor på att stoppa felaktiga skade-ersättningar – ett resultat som är betydligt bättre än förra året.

Friska hus börjar med förebyggande arbete

Att hjälpa våra kunder att förebygga skador i sitt hem är väldigt viktigt för oss eftersom varje brand- och vatten-skada innebär ett stort besvär för den drabbade, höga kostnader som påverkar våra gemensamma priser, och dessutom har de en stor miljö- och klimatpåverkan. Under året har vi tillsammans med Anticimex gjort nästan 4 500 Friskkontroller av hus runt om i länet (totalt 18 500 Frisk-kontroller sedan starten 2015). I ett hundratal fall upp-täckte vi pågående vattenskador i kök, badrum och tvätt-stugor. I runt 35 procent av de besiktigade villorna upptäcktes brister som kan leda till skador i framtiden.

Skador ökar

Antalet skador på och i våra hem och bilar fortsätter öka. Samtidigt ökar också den genomsnittliga kostnaden för varje skada. Eftersom vi som försäkringskol-lektiv ska fungera över tid och alltid kunna hjälpa till när våra kunder behöver, måste vi se till så att premierna faktiskt täcker skadekostnaderna. Därför behövde vi göra ytterligare prishöjningar under året på både bil- och boendeför-säkring för både privatkunder och lantbrukskunder. Även skador som uppstår i samband med att vi ska eller redan är på resande fot ökar kraftigt. Det handlar om läkekostnader, kostnader för avbeställningsskydd och så kallade reseavbrott – då resan behövt ställas in, helt eller delvis, på grund av att någon blivit sjuk eller skadad. Totalt har kostnaden för dessa skador nästan dubblerats på bara fem år.

Läs årsredovisningen

Marknadstäckning, %
  2018 2017
Hem 36,2 37,7
Villa 54,1 55,3
Fritidshus 51,4 51,7
Personbil 37,2 41,3
Traktor 82,7 84,2
Byggindustri 50,8 52,8
Tillverkningsindustri 50,5  51,2
Tjänsteföretag 28,7 30,1

Årsedovisningar från tidigare år

Solvens och finansiell ställning

Rapport om solvens och finansiell ställning Länsförsäkringar Uppsala 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning Länsförsäkringar Uppsala 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning Länsförsäkringar Uppsala 2016

Om Länsförsäkringar Uppsala

Vår styrka är att vi finns nära dig

Istället för att säga att vi är två saker – bank och försäkring – brukar vi säga att du kan göra fyra saker hos oss: Skydda, spara, låna och betala.

Med hjälp av våra försäkringar kan du skydda i stort sett allt som är viktigt och värdefullt för dig och din familj. Genom att pensionsspara hos oss kan du minska risken för att du ska behöva sänka din levnadsstandard när du går i pension. I vår bank kan du sköta din ekonomi som i vilken annan bank som helst, skillnaden är att du ofta kan göra det till lite bättre villkor och lite lägre avgifter. Ju fler områden du anlitar oss på, och ju mer du samlar hos oss, desto lägre premier och bättre villkor får du.

Läs mer om Länsförsäkringar Uppsala

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete