Fritidsliv

Vad det än är finns vi där för dig!

  1. Försäkra ditt fritidshus digitalt och få upp till 30% rabatt.

  2. Vi försäkrar flest båtar i Sverige

  3. MC Smart för dig som är säkerhetsmedveten

  4. Förebygg skador och olyckor

  5. Fortsätt drömma - börja spara

En trygg sommar!