Amortering

Ett bra sparande

Informationen gäller för Länsförsäkringar Uppsala

Amortering, ett bra sparande

Att betala av på bolånet är ofta ett bra sparande. Dina räntekostnader minskar samtidigt som du skapar utrymme för att kunna låna till exempel när det är dags att renovera. En tumregel är att amortera av lån utan säkerhet, det vill säga lån med hög ränta i första hand. Det gör att det kan bli betydande förändringar i din ekonomi när du betalat av det.

Rak amortering

Rak amortering innebär att du betalar av på lånet med samma belopp varje månad oavsett hur stor skulden är. Allt eftersom du betalar av på lånet blir räntekostnaden lägre.

Extra amortering

Får du oväntat pengar över kan det vara bra att extraamortera på ditt bolån för att sänka räntekostnaden.

 

Räkneexempel 1 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 15 procent, det vill säga 150 000 kronor och du lånar 850 000 kronor.
 3. Amorteringen är 2 procent på 850 000 kronor, det vill säga 17 000 kronor per år eller 1 417 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 510 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 340 000 kronor.

Räkneexempel 2 – återbetalning av bolån

 1. Du köper en bostad för 1 miljon kronor.
 2. Kontantinsatsen är 30 procent, det vill säga 300 000 kronor och du lånar 700 000 kronor.
 3. Amorteringen är 1 procent på 700 000 kronor, det vill säga 7 000 kronor per år eller 583 kronor per månad (antal amorteringstillfällen vid månatlig amortering 360 stycken).
 4. Om du följer den amorteringsplanen har du amorterat 210 000 kronor under löptiden som är 30 år och har kvar en skuld på 490 000 kronor.

Amorteringskrav

Nytt amorteringskrav från 1 mars 2018

Det nya kravet innebär att amorteringen beräknas på hur mycket du lånar i förhållande till vad bostaden är värd, precis som idag, men också hur mycket du lånar i förhållande till din inkomst.

Kravet gäller på bolån som tas från den 1 mars 2018 och gäller om du lånar mer än 4,5 gånger hushållets totala bruttoinkomst per år (lön före skatt). Då blir amorteringen ytterligare en procent på hela bolånet utöver de amorteringskrav som redan finns.

Nytt bolån

 • Lånar du över 70 procent av bostadens marknadsvärde amorterar du 2 procent per år av hela beloppet.
 • Lånar du 50 – 70 procent av bostadens marknadsvärde amorterar du 1 procent per år av hela beloppet.
 • Lånar du mindre än 50 procent av bostadens marknadsvärde finns det inga krav på amortering, även om det alltid är klokt att amortera på lånen.

 

Utöka bolån

Har du redan ett lån som du vill utöka, om du exempelvis ska renovera fungerar det så här:

 • Vill du utöka ett lån som du tagit efter1 juni 2016, beräknas din amortering enligt amorteringskraven.
 • Vill du utöka ett lån som du tagit före1 juni 2016, kan du välja ett tilläggslån som amorteras på max 10 år.

Flytta lånen till oss

Du är välkommen att flytta dina lån till oss, så här fungerar det:

 • Om du utökat eller tagit ett nytt lån efter 1 juni 2016 har din bostad fått ett amorteringsgrundande värde. På det värdet beräknas din amortering, så när du flyttar ditt lån till oss tar du med dig det amorteringsgrundande värdet. Utökar du lånet i samband med flytten kan amorteringsbeloppet bli högre.

Tänk på att...

Om du har ett lånelöfte som är beviljat före 1 mars 2018 och skriver på köpekontaktet efter den 28 februari 2018, så gäller de nya skärpta amorteringskraven.


Så här beräknas amorteringen

Belåningsgrad

Dina lån i förhållande till bostadens värde

Skuldkvot mindre än 450 procent

Räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år

Skuldkvot större än 450 procent

Räknas fram genom att dela hushållets totala bolån med hushållets bruttoinkomst per år

större än 70 procent 2 procent 3 procent
större än 50 procent 1 procent 2 procent
mindre än 50 procent 0 procent 1 procent

Räkneexempel med nuvarande och nya amorteringskravet

Om du lånar 85 procent

Nuvarande amorteringskrav

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 550 000 kr 
Din belåningsgrad: 85 %  
Amorteringskrav: 2 % 
Kronor per månad: 4 250 kr

Amorteringskrav från 1 mars 2018

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 550 000 kr
Din belåningsgrad: 85 %
Hushållets totala bruttoinkomst:
45 000 kr x 12 mån x 4,5 = 2 430 000 kr
Amorteringskrav: 3 %
Kronor per månad: 6 375 kr

Om du lånar 70 procent

Nuvarande amorteringskrav

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 2 100 000 kr 
Din belåningsgrad: 70 %  
Amorteringskrav: 1 % 
Kronor per månad: 1 740 kr

Amorteringskrav från 1 mars 2018

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 2 100 000 kr
Din belåningsgrad: 70 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 
37 500 kr x 12 mån x 4,5 = 2 025 000 kr
Amorteringskrav: 2 %
Kronor per månad: 3 500 kr

Om du lånar 50 procent

Nuvarande amorteringskrav

Bostadens värde: 3 000 000 kr 
Ditt lån: 1 500 000 kr 
Din belåningsgrad: 50 %  
Amorteringskrav: inget krav 
Kronor per månad: 0 kr

Amorteringskrav från 1 mars 2018

Bostadens värde: 3 000 000 kr
Ditt lån: 1 500 000 kr
Din belpningsgrad: 50 %
Hushållets totala bruttoinkomst: 
25 000 kr x 12 mån x 4,5 = 1 350 000 kr
Amorteringskrav: 1 %
Kronor per månad: 1 250 kr


Varför ska jag amortera?

Låg ränta och trygg framtid
1.

Nu när ränteläget är lågt finns det ofta ett större utrymme att amortera regelbundet vilken kan gynna dig när räntan går upp igen.

Förändringar kan komma plötsligt
2.

Vad händer om du skulle få en förändrad inkomst? Genom att regelbundet betala av ditt lån skapar du förutsättningar för att hantera högre räntekostnader. Din ekonomiska situation kan förändras markant om du blir sjuk, arbetslös eller går i pension.


Vanliga frågor och svar om amortering

 • Försäkringar

  Beloppet du ska amortera beräknas på din totala skuld i din bostad och gäller när du tar ett nytt bolån eller utökar dina befintliga bolån.

  • Om belåningsgraden är över 70 % av värdet på din bostad måste du amortera 2 % per år på den totala skulden.
  • Om belåningsgraden är mellan 50-70 % måste du amortera 1 % per år på din totala skuld.
  • Om belåningsgraden är 50 % eller lägre finns inget lagkrav att amortera men vi rekommenderar alltid att du amorterar.
  • Om du utökar dina befintliga lån med ett så kallat tilläggslån, ska du amortera enligt de nya amorteringskraven, eller maximalt inom 10 år.
 • Försäkringar

  De gäller alla som tar ett nytt bolån eller som utökar sina befintliga lån. Från 1 mars 2018 gäller de nya skärpta amorteringskraven.

 • Försäkringar

  Undertecknar du köpekontraktet från den 1 mars 2018 gäller det nya amorteringskravet.

 • Försäkringar

  Om du vill flytta ett befintligt bolån till oss gäller de amorteringskrav som du har i dagsläget. Din nuvarande bank hjälper dig att ta fram amorteringsunderlaget som vi behöver för att kunna erbjuda dig samma villkor.

 • Försäkringar

  Om du vill höja ditt bolån före den 1 mars 2018 gäller nuvarande amorteringskrav, efter den 1 mars 2018 gäller det nya skärpta amorteringskravet.

 • Försäkringar

  Om du kommer i en situation som påverkar dina ekonomiska förutsättningar att amortera, till exempel föräldraledighet, arbetslöshet, sjukskrivning eller en nära anhörigs bortgång, vill vi gärna prata med dig för att hitta en bra lösning och se vad vi kan göra för att du ska kunna få avstå eller minska din amortering under en period. 

Till frågor och svar


Mer om bolån

Bolåneräntor

Bolåneräntor, vilken ränta passar dig

Fast eller rörlig ränta? Här får du all information du kan behöva om bolåneräntor.

Låna på huset

Behöver du bygga om eller renovera - Utöka ditt bolån, renovera

Planerar du att renovera bostaden eller bygga ut? Passa på att utöka ditt bolån hos oss.

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera ett låneupplägg som passar just din ekonomi. Våra licensierade rådgivare hjälper dig hela vägen till ett tryggt boende.

Kontakta oss