Reseskydd i din hemförsäkring

Reseskydd i din hemförsäkring

Reseförsäkringen ger dig rätt till ersättning om du till exempel blir sjuk och måste uppsöka läkare eller avbryta din resa. Har du en hemförsäkring ingår reseförsäkringen som gäller för dig och din familj i hela världen.

I din hemförsäkring ingår ett reseskydd som gäller under resans första 45 dagar. Försäkringen gäller även för dina barn under 18 år som följer med på resan, även om de inte bor i samma bostad som du. Ska du vara borta längre, för till exempel studier eller arbete måste du teckna försäkringen: Tillfällig utlandsvistelse.

Här kan du läsa mer om hemförsäkring

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker följande

 • Kostnader till följd av akut sjukdom eller olycksfallsskada
 • Kostnader för tandvård vid akuta tandbesvär
 • Skador på incheckat bagage
 • Avbruten resa och hemtransport på grund av akut sjukdom eller olycksfall
 • Stöld av medfört bagage, pengar och värdehandlingar
 • Hemresa vid katastrof
 • Merkostnader vid påbörjad utresa från Norden eller hemresa till Norden på grund av en plötslig och oförutsett händelse
 • Avbeställningsskydd
  Om du på grund av akut sjukdom eller olycksfallsskada inte kommer iväg på resan
 • Ersättningsresa
  Om du blir akut sjuk eller råkar ut för en olycksfallsskada under mer än halva antalet resdagar
 • Försening
  Om du eller ditt bagage inte kommer fram till resmålet i tid
 • Resestartskydd
  Om du missar avgången, exempelvis på grund av en trafikolycka, och måste ansluta dig till resan senare
 • Outnyttjad aktivitet, om du blir sjuk eller skadar dig och inte kan delta vid en betald fysisk aktivitet under resan.

Maxbelopp på ersättningar

Ersättningar för olika händelser och olycksfall varierar. Läs mer om vilka belopp som gäller i villkoren för din hemförsäkring.

Att tänka på

För att få full ersättning ska du vara aktsam med dina saker och särskilt försiktig med pengar, värdehandlingar och stöldbegärlig egendom. Bor du på hotell ska du låsa in dina värdesaker i säkerhetsbox eller resväska. För att läsa mer om vad aktsamhet och stöldbegärlig egendom innebär, se villkoren för hemförsäkring.

OBS! Kontakta läkare från 1:a sjukdagen för läkarintyg om du skulle bli sjuk. Vid allvarligare sjukdom eller olycksfall kontakta SOS international.

Läs mer hos SOS International

Att tänka på vid sjukdom innan resa

Har du en allvarlig eller livshotande sjukdom finns det saker du bör tänka på innan du åker på en utlandsresa. Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan.

Läs mer om Medicinsk förhandsbedömning