Medicinsk förhandsbedömning

Så du vet om försäkringen täcker dina kostnader när du är sjuk eller skadad innan resan.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Om du har en sjukdom, är kroniskt sjuk, eller behandlas för en sjukdom eller ett olycksfall innan avresan, finns det risk för att din försäkring inte täcker behandlingskostnaderna för denna sjukdom eller olycksfallet.

Exempel på sådana sjukdomar är:

 • Blodproppar
 • Hjärtflimmer
 • Cancer (hjärntumör, metastaser)
 • Nydiagnosticerad epilepsi

Reseskyddet i hemförsäkringen täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall som händer under resan. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan och om reseskyddet kan täcka dina kostnader. 

Hur vet jag om reseskyddet i hemförsäkringen gäller för mig?

Om du till exempel ska flyga kan ditt tillstånd förvärras under flygresan – en flygresa är nämligen en påfrestning för kroppen. Ett annat skäl är att reseskyddet i din hemförsäkring inte betalar för vård och transporter som beror på att din sjukdom förvärras när du är utomlands.

Försäkringen gäller om du råkar ut för olycksfall eller blir akut sjuk, men inte för sjukdomar du har redan när du åker från Sverige. En medicinsk förhandsbedömning avgör hur stor risken är för att din sjukdom kan komma att kräva behandling under resan


Svara på några enkla frågor så kan vi göra en första bedömning

Har du de senaste tre månaderna:

 • Blivit behandlad för en sjukdom?
 • Fått din medicinering eller behandling ändrad?
 • Blivit behandlad för ett olycksfall (t.ex. benbrott)?
 • Genomgått en operation?
 • Varit till en vårdcentral/husläkare?
 • Varit på akuten?
 • Varit inlagd på sjukhus?
 • Själv sökt eller fått remiss till en specialist?

Om du svarat nej på alla frågor och svarat ärligt finns inga skäl för dig att undvika att resa.

Svarade du ja på någon av frågorna?

Om du svarat ja på någon av frågorna ring 08-450 99 32 så hjälper vi dig med en personlig bedömning. Vår samarbetspartner, SOS International, tittar då på vilken behandling du har fått för din sjukdom under de tre senaste månaderna innan planerat avresedatum. Bedömningen kan ha två olika utfall:

 • Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom indikerar inte att det finns ett vårdbehov och försäkringen täcker eventuella behandlingskostnader som kan kopplas till din sjukdom.
 • Delvis täckning: Det finns ett vårdbehov för sjukdomen och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader relaterade till din sjukdom

Gäller den medicinska förhandsbedömningen om mitt tillstånd förändras?

Om ditt tillstånd förändras efter att du fått en förhandsbedömning men innan du reser i väg behöver vi göra en ny bedömning. Ditt tillstånd anses ha förändrats om du:

 • Ändrar medicineringen
 • Får ny behandling
 • Genomgår nya undersökningar
 • Skrivs in för operation eller annan behandling

 

Men min läkare säger ju att det är ok att åka?

Din läkare har troligtvis bedömt dina möjligheter att klara resan, men inte tagit hänsyn till vad sjukvård kostar utomlands om ditt tillstånd förvärras under resan. Din reseförsäkring gäller inte för dessa kostnader. Många läkare har dessutom inte kunskap inom flygmedicin vilket gör att de kan ha svårt att avgöra riskerna som en längre flygresa innebär.

 

 • För den som har en befintlig sjukdom eller nyligen varit allvarligt sjuk är det viktigt att vara medveten om att läkare generellt sett inte är utbildade inom flygmedicin. En flygresa utgör en påfrestning på kroppen bland annat genom nedsatt kabintryck, minskad syretillförsel och torr kabinluft.

  Om du är osäker på om din försäkring gäller under resan rekommenderar vi att du gör en medicinsk förhandsbedömning innan du reser. Läs mer här.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Nej, Utrikesdepartementet betalar aldrig kostnader för vård och resor. Den hjälp som UD eventuellt kan bistå med är ett lån för att betala för akuta vårdkostnader, något som enbart sker i undantagsfall. Staten via Utrikesdepartementet och ambassaderna har ingen skyldighet att hjälpa till i detta avseende.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • Om du blir sjuk på din utlandsresa inom Norden, EU, EES-området eller i något av Sveriges konventionsländer, kan du ha rätt till akut sjukvård. EU-kortet ger dig rätt till akut sjukvård på samma ekonomiska villkor som de andra försäkrade i landet. Det betyder att du själv endast behöver betala patientavgiften.

  Det finns dock ett påtagligt undantag – hemtransport ingår aldrig och skulle det behövas ambulansflyg blir det väldigt kostsamt. Det är därför viktigt att du ser över ditt försäkringsskydd även när du reser inom EU och detta gäller framför allt dig som har en befintlig sjukdom vid avresan.


  Hjälpte det här svaret dig?
 • När du kontaktar oss undersöker vi om den sjukdom som du drabbats av är akut eller relaterad till en sjukdom som du hade innan resan. Om det är oklart måste vi utreda detta innan vi kan garantera betalning för eventuell behandling. Medicinsk förhandsbedömning är därför både en service och en säkerhet för dig som har en långvarig och komplicerad sjukdomsbehandling. Har du innan avresan fått klartecken genom ett medicinskt förhandsbesked, kan SOS international snabbt ge dig en betalningsgaranti vid akut sjukdom eller skada.


  Hjälpte det här svaret dig?