Friskkontroll - ett nytt steg att öka din trygghet!

Friskkontroll - ett nytt steg att öka din trygghet!

Vi erbjuder gratis friskkontroll av ditt hus. På så sätt får du i god tid notis om exempelvis en begynnande fuktskada, innan den skapar röta, mögel eller andra större skador - och skona dig och din familj från det obehag sådant ofta innebär.

Vi genomför friskkontrollerna i samarbete med Anticimex och din villahemförsäkring omfattar nu även:

  • Besiktning där du bland annat får besked om skaderisker*
  • Extra försäkring mot rötskador** (upp till 300 000 kr, efter godkänd Friskkontroll)
  • Energitest 
  • Radonmätning  
  • Rådgivning från Anticimex byggnadsexperter
    Telefon 075 245 17 08 
    Öppettider måndag till fredag 08:00 – 16:00.

Anticimex hör av sig till dig för att boka in en tid för Friskkontroll. Du kan också själv boka en tid genom att fylla i formuläret på Anticimex webbplats.

Boka tid för Friskkontroll

Här kan du se en film om hur friskkontrollerna går till 

Frågor och svar om Friskkontroller

Inte alla försäkringsbolag besiktigar - varför gör ni det?

Som ett kundägt bolag vill vi minska risken att våra kunder drabbas av en skada som både kan vara dyrt och besvärligt. Om skadekostnaderna minskar, kan vi hålla priserna nere för våra kunder. Skada orsakade av byggfel ersätts aldrig oavsett bolag, med en besiktning så kan vi upptäcka brister innan det leder till kostsamma skador.

Hur mycket dyrare blir försäkringen nu?

Friskkontrollen ingår utan extra kostnad i alla våra villa- och villahemförsäkringar

Vad får jag som kund ut av detta förutom att jag måste ta emot en besiktningsman?

Du får en skadeförebyggande genomgång av ditt hus, på så vis får du bra koll på hur ditt hus mår. Vid godkänd besiktning får du en rötskadeförsäkring utan extra kostnad. Du får även en självriskcheck på 3 000 kr vid godkänd besiktning.

Vad händer om jag får en anmärkning?

I de fall det blir anmärkningar vid besiktningen får du ett åtgärdsintyg tillsammans med besiktningsprotokollet. I protokollet så ser du om det påverkar ditt försäkringsskydd. När bristerna är åtgärdade fyller du i åtgärdsintyget och skickar det till Anticimex.

Blir det en ny besiktning efter att jag åtgärdat anmärkningarna?

Det räcker med att du skickar in åtgärdsintyget, men vill du ha en extra koll så går det bra att kontakta Anticimex.

Vad händer om jag inte åtgärdar brister som upptäcks vid besiktningen?

Du får en högre självrisk, 10 000 kr. Är det en nytecknad försäkring gäller den högre självrisken omgående. Är det en befintlig försäkring gäller den högre självrisken from nästa förfallodag. Vid skada kan du dessutom få minskad ersättning om du inte sköter ditt underhållsansvar.

Hur fungerar självriskchecken?

Checken gäller i 5 år och kan användas vid en skada som omfattas av den försäkring som Friskkontrollen avser. Beloppet är 3 000 kr och kan endast användas vid ett tillfälle och kan inte bytas mot kontanter.

Om jag inte kan vara hemma när Anticimex vill komma – vad gör jag då?

Kontakta Anticimex på telefon: 075 – 245 10 20 eller använd vårt formulär på hemsidan.

Vad innebär radonmätning?

Anticimex Radonkontroll mäter radonhalten på endast 10 dagar, vilket gör att du får snabbt besked om det finns radon. Radonmätning kan endast göras höst och vinter, du får hem ett ”radonmätningskit” som placeras ut i bostaden. Därefter skickas det till Anticimex. Det enda sättet att upptäcka radon är att göra en mätning eftersom radon vare sig syns eller luktar.

Hur bokar jag in en tid för radonmätning?

Du beställer ”kitet” genom att ringa till Anticimex på telefon: 075 – 245 10 20

Vad innebär energirådgivning? 

Anticimex har ett webbaserat energiprogram där du får en analys av husets energiförbrukning med tips på åtgärder för att minska din energianvändning. Du når energitestet via vår hemsida.

Vart vänder jag mig för att få byggrådgivning?

Frågor kring byggrådgivning - Anticimex har egna byggrådgivare som du som är kund kan kontakta. Du når byggrådgivarna på telefon 075-245 23 00 eller mejladress byggrad@anticimex.se

*Om vi upptäcker fel som innebär ökad risk för en framtida skada kommer vi att be dig att åtgärda bristerna. Så snart bristerna är åtgärdade skickar du in åtgärdsintyget som du får från Anticimex. Du måste inte göra det men skulle felet orsaka en försäkringsskada är självrisken 10 000 kronor för just den skadan. Om felet finns i ett våtutrymme som inte är fackmässigt byggt (dvs. enligt branschreglerna vid var tid) betalas inte en skada som beror på felaktigheten.

Om Friskkontrollen är genomförd utan anmärkning (felfri besiktning) får du en självriskcheck! Checken täcker kostnader för självrisken upp till 3 000 kronor vid ett skadetillfälle. Hittas det något som behöver åtgärdas - en så kallad anmärkning i besiktningsprotokollet - får du en självriskcheck när du åtgärdat och skickat in ditt åtgärdsintyg.

**Anticimex är försäkringsgivare.