Styrelseuppdrag bostadsrättsförening

Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är ett hedersamt uppdrag som har sina utmaningar. Länsförsäkringars Forskningsfond har i samverkan med det statliga forskningsinstitutet RISE tagit fram en serie filmer som ger grundläggande förståelse för några av de frågor som är förbundna med att sitta i en bostadsrättsförenings styrelse med ansvar för en eller flera fastigheter.

Styrelseuppdrag bostadsrättsförening

På länken kan du se filmer inom en rad olika områden som rustar dig för ditt styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening.