Förebygg skador och olyckor

Varje år inträffar tusentals skador i svenska hem. Många av dem hade kunnat undvikas med enkla förebyggande åtgärder. Här kan du läsa mer om och se filmer om tips och råd inom en rad olika områden. 

Välkommen till våra skadeförebyggande tips

Sitter du i styrelsen i en bostadsrättsförening?

Att vara styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är ett hedersamt uppdrag som har sina utmaningar. Länsförsäkringars Forskningsfond har tagit fram filmer som ger grundläggande förståelse för det skadeförebyggande arbete som ska göras i bostadsrättsföreningens fastigheter. Du får också lära dig mer om vad det innebär att sitta i styrelsen.