Forskning

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

Vi stödjer forskning för att öka tryggheten

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet, bland annat trafiksäkerhet, klimat och miljö och brott och brottsförebyggande. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. Det är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Inriktningen är mot behovsmotiverad forskning. Resultaten är tillgängliga för alla. Därför är det en viktig uppgift för Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond att stödja spridningen av forskningsresultaten så att de blir nyttiga i samhället genom publicering och seminarier.

För mer upplysningar

Kontakta oss via e-post:

 


Exempel på tidigare forskningsprojekt

Klimat och miljö

Snöväg klimat

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar just nu finansierar inom klimat och miljö.

Åldrande, hälsa och livsstil

Åldrande, hälsa och livsstil

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar just nu finansierar inom åldrande, hälsa och livsstil. 

Brand

Brandforskning

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom brandforskning. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Brott och brottsförebyggande

brott och brottsförebyggande

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom brott och brottsförebyggande. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Företagsformer

företagsformer

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom företagsformer. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Lärarroller

Lärare

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom lärarroller. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Medicin och rehabilitering

rehab

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom medicin och rehabilitering. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Skog och lantbruk

skogsforskning

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom skog och lantbruk. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Återvinning

Återvinning

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar varit med och finansierat inom återvinning. Just nu pågår inga projekt inom detta område.

Trafiksäkerhet

trafiksäkerhet

Här ser du vilka forskningsprojekt som Länsförsäkringar just nu finansierar inom trafiksäkerhet. 


Styrelse

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens forskningsfond består av följande ledamöter:

  • Ordförande Eva Wetterdal Ordförande i Länsförsäkringar Gotland
  • Stig Högberg Ordförande i Länsförsäkringar Västernorrland
  • Mats Åstrand Ordförande i Länsförsäkringar Gävleborg
  • Sören Westin Chef Affärsstöd och vice VD, Länsförsäkringar AB

Styrelse