Bredd- och elitidrott

Ett inkluderande län börjar med känslan av gemenskap. Idrott är en utmärkt brobyggare och utgångspunkt för att både skapa sunda värderingar och möten över gränser.

Att stötta både bredd- och elitidrott är därför en viktig del av vårt hållbarhetsarbete.

Hälsa, jämställdhet, integration och kamratskap!


Här kan du läsa mer om vilka föreningar i Uppsala län vi återinvesterar i:

Samarbeten och återinvesteringar