Ansvar -Redovisningskonsulter

Som en del av din ansökan om försäkring behöver vi kompletterande information om din verksamhet. Detta för att kunna erbjuda dig rätt försäkring till rätt premie. 

Vänligen komplettera din ansökan genom att fylla i formuläret nedan.

Frågeformulär

Frågeformulär

Försäkringstagare

Om företaget

Företagets redovisningskonsulter samt medlemskap

Ekonomisk/finansiell verksamhet

Skador

Övrigt

Intygande
Detta formulär har besvarats av nedan namngiven firmatecknare eller annan behörig, som intygar att innehållet är sant och att inga väsentliga uppgifter har förvrängts eller undanhållits.