Så beräknas utbetalningarna från försäkringar med traditionell förvaltning, Gamla Trad och Nya Trad

Tryggt med traditionell förvaltning

Länsförsäkringar Liv sköter placeringen av pengarna och garanterar dig en lägsta nivå på utbetalningen. Nivån framgår av grundbeloppet på utbetalningsspecifikationen. Grundbeloppet är detsamma som garanterat pensionsbelopp. Om aktuellt värde på ditt sparande, det vill säga försäkringskapitalet, räcker till en högre utbetalning än det garanterade pensionsbeloppet kan återbäring betalas ut.

Årlig omräkning

Varje år räknar vi om beloppen som ska utbetalas från din försäkring. Det innebär att beloppet som betalas ut både kan minska och öka.

Försäkringskapitalet beräknas löpande utifrån utbetalningarnas storlek, avgifter, eventuell riskkompensation och aktuell återbäringsränta för Nya Trad respektive Gamla Trad. Försäkringskapitalets utveckling hittar du i ditt årsbesked.

När vi räknar om utbetalningen tar vi hänsyn till:

  • Försäkringskapitalet
  • Beräknad återstående utbetalningstid utifrån hur försäkringen gäller och antaganden om framtida livslängder
  • Ett försiktigt antagande om framtida utveckling av försäkringskapitalet
  • Utbetalningen kan inte bli lägre än det garanterade pensionsbeloppet

Frågor och Svar om utbetalningar för försäkringar med traditionell förvaltning

Våra livslängdsantaganden

Uppskattad återstående livslängd i snitt

Vid 65 års ålder Förvaltningsform Man Kvinna
Kollektivavtalad tjänstepension, avtalspension Nya Trad och Gamla Trad 23,9 23,9
Privatperson Nya Trad 23,9 23,9
  Gamla Trad 22,5 24,8
Tjänstepension Nya Trad och Gamla Trad 22,5 24,8
Vid 70-års ålder Förvaltningsform Man Kvinna
Kollektivavtalad tjänstepension, avtalspension Nya Trad och Gamla Trad 19,3 19,3
Privatpension Nya Trad 19,3 19,3
  Gamla Trad 18,1 20,2
Tjänstepension Nya Trad och Gamla Trad 18,1 20,2