Sparandet i Försäkrad Pension har fått ändrad placering

Om du har pensionsförsäkring Försäkrad Pension så är sparandet placerat i Nya Trad från 22 november 2021. Det innebär lägre avgifter och möjlighet till bättre tillväxt. Återbäring uppstår när försäkringskapitalet är större än det garanterade värdet. Återbäringen i Försäkrad Pension är ett riskkapital som inte är garanterat och kan både öka och minska i storlek.

Läs tilläggsvillkoren för Försäkrad Pension – Nya Trad här

Läs mer om hur Nya Trad fungerar här.