Ändra villkor och få bättre värdetillväxt i din pensionsförsäkring

Du som har ett pensionssparande med traditionell förvaltning – Gamla Trad - kan enkelt ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning, Nya Trad.  Där är  förutsättningarna för värdetillväxt bättre.

Så här påverkas ditt sparande om du ändrar till Nya Trad:

  • Den garanterade räntan sänks till 1 procent före skatt och avgifter, från nuvarande 3–5 procent.
  • Utrymmet att placera dina pengar i tillgångar som kan ge bättre avkastning ökar.
  • Förutsättningarna för en högre återbäringsränta blir bättre.
  • Avgifterna sänks för vissa försäkringar.

Jämförelse om du har Gamla Trad och byter till Nya Trad

 

Gamla Trad

Nya Trad

Placering av sparandet

Sparandet placeras i huvudsak i räntebärande tillgångar med låg risk och endast en mindre del i aktier och fastigheter.

En större andel av sparandet placeras i aktier och fastigheter, tillgångar som kan ge bättre avkastning.

Återbäringsteknik

Återbäringsränta där avkastningen fördelas utjämnat över tid. Fördelad återbäring är del av Länsförsäkringar Livs riskkapital och är inte garanterad förrän vid utbetalningen.

Återbäringsränta där avkastningen fördelas utjämnat över tid. Fördelad återbäring är del av Länsförsäkringar Livs riskkapital och är inte garanterad förrän vid utbetalningen.

Garanterad ränta

3–5 procent före skatt och avgifter.

1 procent före skatt och avgifter.

Flytträtt

Vissa försäkringar har flytträtt. Det beror på typ av försäkring och vilket år den tecknades.

Ingen förändring. Vissa försäkringar har flytträtt. Det beror på typ av försäkring och vilket år den tecknades.

I Frågor och svar Pensionsförsäkring längre ner på sidan finns en jämförelse mellan avgifterna i Gamla Trad och Nya Trad.

Svara på erbjudandet

Du kan för vissa försäkringar svara på erbjudandet genom att logga in på Mina Sidor.

Om du inte hittar ett erbjudande på Mina sidor, har frågor eller vill boka rådgivning hör av dig till oss.
Kontakta oss

 

Frågor och svar om att ändra villkor till Nya Trad