Nya räntehöjningen: Så påverkas du med bolån

Riksbankens besked i dag att höja styrräntan med 0,25-procentenheter bidrar till att hushållens redan ansträngda månadskostnader kommer att öka. För en genomsnittlig familj i riket som bor i en villa innebär höjningen cirka 400 kronor mer på räkningen. Sedan mars 2022 har de månatliga räntekostnaderna ökat med totalt 5 138 kronor för motsvarande familj. Men de regionala skillnaderna är stora. För snitthushållet i Stockholm är motsvarande siffra 9 500 kronor och i Västernorrland cirka 2 500 kronor. Se bilaga med räntekostnader för typhushåll i samtliga län i såväl småhus som bostadsrätter. På förfrågan kan Länsförsäkringar göra beräkningar för olika kommuner i varje län. Kontakta lena.bivner@lansforsakringar.se

Stefan Westerberg ny

Den 21 september 2023 gav Riksbanken besked att höja styrräntan med 0,25-procentenheter till 4,0 procent.

Länsförsäkringar har analyserat hur hushållen påverkas av den senaste höjningen. För ett genomsnittligt hushåll i riket som bor i ett småhus och har 2,7 miljoner i bolån med rörlig ränta, väntas räntekostnaderna öka med cirka 400 kronor i månaden från 7 400 kronor till 7 800 kronor. Sedan våren 2022 har hushållets månatliga räntekostnader ökat med cirka 5 100 kronor, motsvarande en årskostnad på närmare 62 000 kronor.

- Vi är nu på ränte-bergs-toppen som innebär tunna plånböcker för hushåll med små marginaler. Räntehöjningen var väntad men svider ändå i plånboken, med tanke på de höga nivåer som räntorna ligger på. De flesta hushåll har rörliga bolån och påverkas relativt snabbt av höjningen. Nu ligger snitträntan på 4,66 procent, som inom ett antal månader lär ha ökat till 4,91 procent. Det handlar nu om att hålla i och hålla ut tills vi är åter på normala marknivåer säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Räntekostnaderna skiljer sig rejält mellan de olika länen. Högst räntekostnader och ökning har typhushållet i Stockholm, vars räntekostnader väntas öka med 800 kronor av den senaste höjningen. Sedan mars 2022 har de månatliga räntekostnaderna för stockholmshushållet ökat med cirka 9 500 kronor, motsvarande 113 000 kronor per år. Den lägsta ökningen återfinns i Västernorrlands län där hushåll i snitt väntas få ytterligare räntekostnader på 200 kronor per månad. 

-De nya och högre räntekostnaderna kan såklart kännas jobbiga, särskilt när de läggs på andra utgifter som också ökat. Gör därför gärna en noggrann budget och fundera redan nu på vilka utgifter du skulle kunna kapa om det vore nödvändigt. Försök även att vara prismedveten och förhandla räntan med olika banker. Det kan innebära tusenlappar i lägre kostnader, avslutar Stefan Westerberg.

För ytterligare information kontakta:
Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar. Tel. 073 – 968 30 44
Stefan.Westerberg@lansforsakringar.se
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08–588 418 50, press@lansforsakringar.se

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden