Svenska bankkunder värderar Länsförsäkringars hållbarhetsarbete högst

När Svenskt Kvalitetsindex (SKI) idag presenterar hållbarhetsindex för bankbranschen hamnar Länsförsäkringar på en förstaplats inom privatsegmentet.

Sven Eggefalk

SKI:s hållbarhetsindex visar svenska bankkunders upplevelser av bankernas hållbarhetsarbete. Det vill säga om konsumenter anser att bankerna tar socialt, miljömässigt och ekonomiskt samhällsansvar. Indexet visar att privatkunderna värderar Länsförsäkringars hållbarhetsarbete högst.

– Det är glädjande att se att vi har kundernas förtroende och att de uppskattar vår lokala närvaro, vårt erbjudande, decentraliserade beslutsfattande och våra investeringar i lokalsamhället, säger Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank.

I årets hållbarhetsindex får etiska riktlinjer, ansvarstagande kring investeringar och finansiell stabilitet högre betyg än frågor som rör miljö och klimat. Det är dock fortfarande upplevelsen av närhet, lokal förankring och samhällsansvar som avgör när bankkunderna sätter betyg.

Hållbarhetsindex privatkunder, bankmarknad
Källa: SKI Hållbarhetsindex 2023

1. Länsförsäkringar 71,8
2. Sparbankerna 69,4
3. ICA Banken 64,4
4. Skandia 62,2
5. Övriga 62,0
6. Danske Bank 59,5
7. Handelsbanken 59,3
7. Branschen 59,3
8. Swedbank 55,8
9. SEB 54,0
10. Nordea 53,8

Läs mer

Länk till Länsförsäkringars pressrum

Länk till Länsförsäkringar på Twitter

För ytterligare information kontakta:
Sven Eggefalk, vd Länsförsäkringar Bank, mobil 070-240 47 04
Länsförsäkringars pressjour, telefon 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se

 

 

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden