Stor risk för bränder efter torrt väder – brandspaningsflyg hindrade brand att sprida sig

Efter flera dagar med värme och sol har skog och mark blivit mycket torr. Det gör att brandfaran i vår del av Skåne just nu är mycket hög. SMHI har utfärdat brandvarning över helgen och uppmanar allmänheten att vara försiktiga när man eldar utomhus.

Just nu är Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads samarbetsprojekt Brandspaningsflyget i luften. Tillsammans med räddningstjänsten och Kristianstads flygklubb har man möjliggjort att spaning efter bränder kan ske i luften, ett kostnadseffektivt sätt att förhindra skador på människor och egendom.

Under onsdagen upptäcktes en brand strax väster om Olofström, på gränsen mellan Skåne och Blekinge.

- Förloppet var långsamt eftersom vinden turligt nog låg på mot Filkesjön. Hade den legat på mot skogen hade det kunnat gå riktigt illa, säger Stefan Bergvall på Kristianstads flygklubb.

Bästa sättet att förhindra att en brand kommer lös är att vara aktsam och förebygga. Medveten eldning, exempelvis grillning, ogräsbränning och riseldning, står för nästan 20 procent (17 procent) av den totala skadekostnaden för bränder, visar en analys som gjort av Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad.

– Slutsatsen är att en stor andel bränder skulle kunna förhindras om vi alla var medvetna om riskerna med eld, särskilt i anslutning till en fastighet. I samtliga fall har en till synes ofarlig brand spridit sig till en närliggande byggnad med förödande skador som följd, säger Tobias Isaksson, skadeförebyggare på Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 

Tobias Isaksson avråder från eldning av ris och ogräsbränning i närheten av byggnader under vår- och sommarhalvåret även när det inte råder eldningsförbud. En ändring av vindriktningen eller brist i uppmärksamheten kan på ett ögonblick få elden att sprida sig okontrollerat, särskilt om det är torrt. 

En vanlig brandorsak i samband med grillning är att askan läggs i ett brännbart kärl, till exempel en plasthink eller direkt i soptunnan, innan den har svalnat.

– Låt askan ligga kvar i grillen eller lägg den i en plåthink med lock tills den har svalnat. Det kan ta flera dygn innan askan svalnat så häll gärna vatten på askan. Grillar du på en grillplats ute i naturen, se till så att askan verkligen är släckt innan du ger dig av, säger Tobias Isaksson.

Tips för att undvika bränder till följd av grillning, ogräsbränning och riseldning.

  • Elda aldrig om det råder eldningsförbud i området.
  • Elda alltid på säkert avstånd från byggnader.
  • Håll koll på elden, den kan blixtsnabbt sprida sig okontrollerat.
  • Se till att ha brandsläckningsutrustning nära till hands när du hanterar eld.
  • Lämna hellre trädgårdsriset till återvinningstation.
  • Ta i beaktning att djur kan befinna sig i rishögarna.

För mer information, kontakta:
Tobias Isaksson, skadeförebyggare Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 044-19 62 45
Andreas Jerrysson Lennbro, verksamhetsspecialist, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 044-196249
Frida Borgström, projektledare brandspaningsflyget, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 0731-542609

Se alla pressmeddelanden