Av: Mattias Haräng

28% av eleverna i Gävleborg klarar inte grundskolan

Allt fler har svårt att klara grund- och gymnasieskolan. 28% av eleverna i Gävleborg går till exempel ut årskurs 9 utan fullständiga betyg. Samtidigt är andelen gymnasielever som klarat sin examen lägre än vad genomsnittet för landet är. Det visar en sammanställning* som Länsförsäkringar Gävleborg har gjort.

Ingen ska behöva misslyckas i skolan. Utöver hemmet finns det få andra miljöer som påverkar unga människors framtid så mycket som skolan. Trots det uppnådde, under 2021, mer än var fjärde elev (28%), inte kunskapskraven i ett eller flera ämnen. Därmed saknar de fullständiga betyg från grundskolan. Jämfört med 2011 är det en ökning med 2%.

Andelen elever som inte uppnått kunskapskraven i åk 9 är lägst i Ockelbo kommun – där klarar ungefär 20% av eleverna inte grundskolan.

När det gäller kommuner som har låga skolresultat ligger Ljusdal, Sandviken och Gävle i topp. I dessa kommuner gick 35%, 32% respektive 28% av eleverna ut grundskolan utan fullständiga betyg.

- Det här är en oroväckande utveckling som vi naturligtvis behöver ta på allvar. Det vi ser är att låga eller ofullständiga betyg från årskurs nio kan föra med sig olika typer av problem. Bland annat ökar det risken för framtida psykosociala problem som självmordsbeteende, kriminalitet och missbruk, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid Länsförsäkringar Gävleborg.

Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är också vanligare bland dem med låga betyg än bland dem med medelhöga eller höga betyg.

Gymnasieresultatet är inte heller speciellt glädjande: var fjärde elev (25%) klarade inte att ta sin gymnasieexamen. 2020 var motsvarande siffra 23%.

Andelen som uppnår gymnasiebehörighet varierar kraftigt mellan olika elevgrupper. Lägst är den bland personer som kommit till Sverige sent under skolgången. Att det ser ut så är inte särskilt förvånande, det tar naturligtvis tid att etablera sig i ett nytt land, lära sig ett nytt språk och ta del av undervisningen.

Skolan är viktig för barn och ungas framtid

Vi behöver ge barn och unga bättre förutsättningar att ta sig igenom både grundskola och gymnasiet med fullständiga betyg. Därför återinvesterar Länsförsäkringar Gävleborg i aktiviteter och förebyggande insatser som ger elever motivation och drivkraft att fullfölja sina studier.

- Att satsa på att fler klarar grundskolan och gymnasium lönar sig inte bara för att de som får hjälp utan även för samhället i stort, säger Ann-Sofie.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på vad utanförskap kostar: varje elev som klarar grundskolan och tar steget från ett eventuellt framtida utanförskap ger – sett över en 20-årsperiod – en samhällsvinst på 4,6 miljoner kronor.

Fotnot: För att Länsförsäkringar Gävleborg ska kunna stötta på lokalsamhället på bästa möjliga sätt behöver vi förstå vilka utmaningar och möjlighet som vi står inför. Därför samlar vi in kunskap om ett antal olika variabler inom hållbarhetsområdet. Andelen elever som inte uppnår kunskapskraven i grundskolan är ett exempel på en sådan variabel.

Läs mer om hur vi arbetar med vår hållbarhetsdatabas

Kontakt

Se alla pressmeddelanden