Därför kan låg lön bli en pensionsfälla för företagare

Det finns 1,1 miljoner företag i Sverige och tre av tio är enskilda firmor. Men många tar ut för lite i lön och kan därför få sin inkomst halverad när det är dags för pension. – En hel del företagare kommer nog få en kalldusch när det orange kuvertet gör dem påminda och de ser hur låg pension de kommer få, säger Trifa Chireh, pensionsspecialist på Länsförsäkringar.

Trifa Chireh pensionsspecialist Länsförsäkringar

I en undersökning från Novus på uppdrag av Länsförsäkringar framgår att 45 procent av de med aktiebolag sparar pengar i bolaget.

– Att spara pengar i bolaget kan tyda på att företagaren inte tar ut tillräckligt hög lön. För den som driver eget aktiebolag så är lön pensionsgrundande för allmän pension. Det gör att den allmänna pensionen kan bli lägre om man inte ser helheten. I orange kuvertet så är det just den allmänna pensionen som visas, säger Trifa Chireh.

För en företagare med enskild firma är resultatet, inkomst av näringsverksamhet, pensionsgrundande. Det gäller även delägare i handelsbolag och kommanditbolag.

– Den med enskild firma som tar ut väldigt begränsat med lön eller inte går med vinst påverkar därför storleken på den allmänna pensionen. Företagare är därför en särskilt utsatt grupp som riskerar få låga pensioner. Som företagare ansvarar du själv för att säkra din framtida pension. Varje år och varje krona räknas. Bra att känna till är att lön eller överskott på drygt 45 833 kronor i månaden före skatt ger full pension. Högre lön än så ger inte företagaren mer i allmän pension, säger Trifa Chireh.

Förutom allmän pension så får omkring 9 av 10 tjänstepension från sin arbetsgivare. Företagare behöver själva kompensera sig för utebliven tjänstepension men även överväga att betala tjänstepension till sina anställda. Den kommer stå för mellan 20 och 50 procent av den totala pensionen.

– Sparar du minst 4,5–6 procent* av din inkomst eller överskott i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepension. Om du kan spara mer är det är givetvis bra för dig, men annars så har du lagt en bra grund som liknar en vanlig anställds situation med tjänstepension via sin arbetsgivare, säger Trifa Chireh.

Trifas tips till företagare för sin pension

 1. Skaffa överblick
  Se över pensionen minst en gång om året, kanske i samband med att det orange kuvertet skickas ut. Logga in på minpension.se för att få en översikt över hela din pension. Du kan också göra en pensionsprognos.
   
 2. Ta ut lön eller överskott och betala skatt
  Om du kan, ta ut en ordentlig lön. Om du har möjlighet, helst minst upp till brytpunkten för statlig skatt. Det är viktigt eftersom både allmän pension och allmän sjukförsäkring baseras på lön eller överskott som du tar ut och skattar för. Varje år räknas.
   
 3. Säkerställ att du har tjänstepension
  Tjänstepensionen är viktig då den utgör mellan 20–50 procent av den totala pensionen. Spara minst 4,5–6 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande. Om du inte vet hur mycket du kommer att tjäna under året kan du vänta till december med att göra insättningen. Har du en varierande inkomst kan det vara mest fördelaktigt att betala olika mycket olika år. Du vet väl att inbetalningarna till din tjänstepension är avdragsgill för dig som driver eget! Upp till 35 procent av inkomsten av din verksamhet. Avdraget får uppgå till högst 10 prisbasbelopp, det vill säga högst 476 000 kronor (2021).
   
 4. Se inte enbart bolaget som en pensionsförsäkring
  Många företagare räknar med att kunna sälja företaget när de pensioneras och anser därför att de inte behöver spara. Det är svårt att i dag uppskatta värdet på företaget eller hur det står sig i konkurrensen om 20 till 30 år när det är dags att gå i pension. Vi ser nu vad som hänt under coronapandemin och vikten av man har täckt in de här bitarna. Spara och sätt av löpande till din pension under dina aktiva år och se en eventuell försäljningslikvid som grädde på moset.
   
 5. Utdelning som ett komplement
  Lön bör alltid vara förstahandsvalet då det är pensions- och sjukpenningsgrundande vilket inte utdelning är. Går bolaget så bra att du kan ta ut lön upp till brytpunkten och det ändå finns vinst (efter skatt) kvar i bolaget så kan det bli aktuellt med lågbeskattad utdelning. Utdelning kan vara ett bra komplement men är normalt sett inte enbart det man kan leva på som pensionär.
   
 6. Se över ditt försäkringsskydd
  Som egenföretagare har du inte samma skydd som när du är anställd. Det kan få betydande konsekvenser för din ekonomi om du blir långvarigt sjuk. Se till att ha ett tjänstepensionspaket med ett bra försäkringsskydd i form av en sjukförsäkring som ersätter utebliven inkomst vid långtidssjukskrivning. Det kan vara avgörande för dig eller din familj om du inte kan jobba på grund av sjukdom under en längre period.

*Hur mycket du bör lägga undan i tjänstepensionslösning som egen företagare beror på hur mycket du tar ut i lön. Enligt tjänstepensionsavtalen gäller 4,5 procent på årsinkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp (det motsvarar 42 625kronor per månad 2021).

Läs mer här

Om undersökningen:

Undersökningen gjordes bland företagare med 1–10 anställda i Sverige under början av hösten förra året av Novus på uppdrag Länsförsäkringar. Frågorna som ställdes: Har du vidtagit några åtgärder för att du ska kunna gå i pension när du vill? Svarsalternativ: Jag har tjänstepension, jag sparar privat, jag har annat pensionssparande genom företaget, jag sparar pengar i bolaget, jag amorterar på tex bostadslån, jag sparar på annat sätt, jag har inte vidtagit några åtgärder samt vet ej.

Länk till Länsförsäkringars pressrum 

Länk till Länsförsäkringar på Twitter 

För ytterligare information kontakta:

Trifa Chireh, pensionsspecialist på Länsförsäkringar, 0730-94 2852, trifa.chireh@lansforsakringar.se

Presskontakt, 08-588 41850, mejl: press@lansforsakringar.se

Dokument & länkar

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden