Forskning: Barnens väg till skolan ska bli tryggare

Trafiksäkerhet för cyklister och andra oskyddade trafikanter är i fokus i två nya forskningsprojekt hos VTI som finansieras av Länsförsäkringars Forskningsfond.  – Oskyddade trafikanter är en grupp som vi behöver värna då den står för ungefär 70 procent av det totala antalet allvarligt skadade i trafiken. Tyvärr är trenden inte heller avtagande, säger Mari Sparr, som är forskningsledare på Länsförsäkringars Forskningsfond.

Flicka med cykel

 
I det ena projektet ska forskarna undersöka hur barn som cyklar och går till skolan kan få en så säker trafikmiljö som möjligt. Det andra projektet handlar om bakomliggande orsaker till cykelolyckor och hur de ska kunna minskas. 

I projektet om barn kommer forskarna att följa ett antal barn när de går eller cyklar till skolan.

– Vi kommer mäta deras blickbeteende, be dem att berätta om sin skolväg medan de tar sig fram och filma deras färd. Enligt en uppmärksamhetsmodell kallad MiRA, identifierar vi kraven som ställs längs med varje barns skolväg. Det kan till exempel handla om stopplikt, rödljus, skymda överfarter eller obevakade övergångsställen, säger Katja Kircher, forskningsledare på VTI.

Det övergripande målet med studien är att undersöka om uppmärksamhetskraven som ställs på barnen motsvarar deras förmågor. 

– Resultaten kommer att utgöra basen för ett digitalt verktyg som ska kunna användas för att utforma trafikmiljön på ett sätt som är säkert för barn och under tiden kunna identifiera lämpliga skolvägar för barnen, säger Katja Kircher. 

I det andra projektet, som leds av professor Jan Andersson på VTI, ska forskarna med hjälp av digital teknik få förståelse för varför en cykelolycka inträffar. Cyklister som använder cykelhjälmen Hövding har en central roll i projektet. Hövding innehåller en airbag som löser ut vid olyckor och förra hösten lanserades en uppkopplad version av hjälmen där användarna med hjälp av en mobilapp kan dela med sig av data.

Målet med projektet är att utifrån den kunskap som datainsamlingen genererar komma med förslag på hur cykelolyckor ska reduceras. 

– Idag saknas tillräcklig kännedom om bakomliggande orsaker till cykelolyckor. Vi kan med denna enkla metod samla in data över en relativt lång tid. Det ger oss förutsättningar för en unik datainsamling, säger Jan Andersson, professor vid VTI.

Länsförsäkringars forskningsfond har som uppgift att stödja forskning som bidrar till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället. 

–  Trafiksäkerhet och oskyddade trafikanter är ett sedan länge prioriterat område i vår forskning och vi hoppas att projekten ska ge oss ny kunskap som kan bidra till att minska olyckor och antalet skadade i trafiken, säger Mari Sparr.

 

Kontakt:

Katja Kircher, VTI, 013–20 41 18, katja.kircher@vti.se
Jan Andersson, VTI, 013–20 42 64, jan.andersson@vti.se
Mari Sparr, Länsförsäkringars Forskningsfond 072-142 83 94, mari.sparr@lansforsakringar.se 


Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Se alla pressmeddelanden