Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Utsikterna för den globala ekonomin har fortsatt förbättrats den senaste månaden, men stigande kärninflation gör att vi reviderar upp våra prognoser för styrräntorna i flera utvecklade ekonomier. Allt fler indikatorer pekar på att euroområdet kan redovisa positiv tillväxt och den amerikanska ekonomin visar en oväntad motståndskraft. Kinas ekonomi visar en exceptionellt stark återhämtning sedan landets återöppnande. Den svenska ekonomin befinner sig i en lågkonjunktur och utvecklingen framöver väntas vara svag.

Investeringshjälpen Mars 2023

Mars månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

Se alla nyheter