Kostnadsfri försäkring för flyktingar

För att bidra till en trygg plats i Sverige och Västerbotten har Länsförsäkringar Västerbotten fattat beslut om att ytterligare förlänga erbjudandet med kostnadsfri hemförsäkring för människor på flykt.

Även om flyktingströmmen mattats av ser vi fortfarande att flyktingar anländer från Ukraina till Sverige, och en del till oss i Västerbotten. Många västerbottningar har öppnat sina hem för dem som är i behov av någonstans att bo, och genom att förlänga erbjudandet kan dessa människor bo kvar i sitt tillfälliga boende och känna sig trygga med att de har ett försäkringsskydd.

– Vi har inte genomfört några ändringar i försäkringsvillkoren på grund av kriget i Ukraina, men vi vill göra tydligt vad som gäller eftersom vi får en del frågor från våra kunder som tar emot flyktingar. Vi vill hjälpa till i denna svåra situation och därför erbjuder vi flyktingen en egen hemförsäkring utan extra kostnad, säger Annika Lindkvist, marknadschef försäkring på Länsförsäkringar Västerbotten.

I korthet:

Möjligheten avser flyktingar oavsett nationalitet och som ännu inte är folkbokförda i Sverige. Kostnadsfri försäkring erbjuds till flyktingar som bor i privata bostäder/fritidshus som är försäkrat av Länsförsäkringar Västerbotten. Vi tecknar en separat hemförsäkring som gäller fram till den 30 september, utan kostnad.

Är du en av dem som erbjuder boende?

För att teckna en hemförsäkring, vill vi be dig kontakta oss på 090-10 90 00. Vi vill säkerställa att det inte uppstår några oklarheter och kunna svara på eventuella frågor.

 

Se alla nyheter