Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Den senaste månaden har präglats av positiva överraskningar för den globala ekonomin, men den globala tillväxten väntas fortfarande vara svag. Risken för recession i euroområdet har tidigare varit stor, men ledande indikatorer talar för att en recession i valutaområdet kan undvikas. Även i Kina har situationen förbättrats markant efter återöppnandet som lett till en mycket starkare stämning i framför allt tjänstesektorn. Den amerikanska ekonomin fortsätter att visa motståndskraft men risken för en recession är fortfarande överhängande. Utsikterna för den svenska ekonomin är fortsatt dystra och en konjunkturnedgång ser alltjämt ut att vara oundviklig.

Investeringshjälpen februari 2023

Februari månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

 

Se alla nyheter