Hållbarhetspriset 2022 till bilverkstad i Gävle

Varje år delar vi på Länsförsäkringar Gävleborg ut vårt hållbarhetspris. I år går det till Bilbolaget Personbilar Gävle AB.

Foto på personal Bilbolaget

- Genom vårt hållbarhetspris vill vi uppmuntra och stötta företag som gör bra saker för samhället, har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet och som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid Länsförsäkringar.

En verksamhet som passar bra in på denna beskrivning är alltså Bilbolaget, och kanske lite extra deras skadeverkstad, eller plåtverkstad som den också kallas.

- Här lagar vi krockskadade bilar, säger Staffan Skytt, chef för plåtverkstaden.
Det kan handla om stora, omfattande skador där plåtdelar behöver riktas, eller bytas. Det kan också vara mindre parkeringsskador eller bucklor.

- I första hand försöker vi alltid laga skadade delar. Skulle det mot förmodan inte vara möjligt så försöker vi hitta begagnade reservdelar, säger Staffan.

Ove Hedlund, servicemarknadschef vid Bilbolaget i Hälsingland, berättar att plåtverkstaden har en strukturerat arbetssätt som går på att minska sin klimatpåverkan.

- Vi ser idag att den globala uppvärmningen och klimatförändringarna kan få katastrofala följder, som global avsmältning av glaciärer, höjda havsnivåer, fler och mer intensiva extremväder. Vi vill vara med och hitta en lösning på miljöproblemen, och inte bara lämna över dem till nästa generation, säger Ove.

Bilbolagets alla anläggningar är miljö- och kvalitetscertifierade. Kopplat till verksamheten finns också ett par miljösamordnare. För att skydda såväl medarbetarnas hälsa som vår miljö har dessa genomfört ett projekt där man har gallrat ut farliga kemikalier.

Barn och ungas bästa

Hållbarhetsprisets motiveringen lyder: Bilbolaget Personbilar Gävle AB har under många år jobbat målinriktat mot en mer hållbar verksamhet, som innefattar sociala-, ekonomiska- och miljömässiga aspekter. Länsförsäkringar Gävleborg vill därför stötta dem i deras fortsatta arbete genom att utse dem till årets vinnare av Hållbarhetspriset.

- Det här känns naturligtvis jättebra. Det är också ett kvitto på att vi gör rätt säker, säger Ove Hedlund, servicemarknadschef vid Bilbolaget i Gävle.

Förutom äran fick Bilbolaget 25 000 kronor som de kan skänka vidare till en förening som arbetar för barn och ungas bästa.

Varför ett Hållbarhetspris och hur utses vinnaren?

Länsförsäkringar Gävleborgs hållbarhetspris delades ut för första gången 2021. Syftet är att uppmuntra små och medelstora företag som har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet. När vi ska utse en vinnare utgår vi dels från det hållbarhetsbetyg vi får fram på respektive verkstad genom vår miljö- och kvalitetscertifiering, dels hur verkstaden jobbar i övrigt med sociala-, ekonomiska- och miljömässiga hållbarhetsfrågor - till exempel för anställda, bygden eller insatser som skapar en tryggare vardag för barn och unga i länet.

Vårt Hållbarhetspris

Se alla nyheter