Bollnäselever får prova på bakning

Hur ska man få barn att röra på sig mer? Äta bättre? Känna sig trygga? I Bollnäs satsar Föreningsalliansen på ett nytt projekt. Genom samarbete med bland annat Länsförsäkringar Gävleborg väcker man liv i Skol IF-föreningar i kommunen.

Flicka och pojke bakar. Flicka har en slev i en svart bunke. Båda ler.

- Det är ett dilemma att många skolbarn från, säg, tredje klass och uppåt slutar tidigt, har egen nyckel hem och därför bara går hem efter skolan. Kanske blir det också sittande med en surfpatta? Det här vill vi ändra på. Därför kommer vi nu att kunna erbjuda meningsfulla aktiviteter efter skoltid. säger Björn Lans.

Det kan till exempel vara idrottsaktiviteter, det kan också vara bakning.

- Under fyra tisdagar i november kommer elever på Granbergskolan i Bollnäs att få prova på att baka tillsammans med vuxna, säger Björn Lans.

En viktig del i satsningen är att rusta eleverna med kunskap som de har nytta av resten av livet. Bland annat kommer rådgivare från Länsförsäkringar Gävleborg vara på plats för att berätta mer om ekonomi och sparande.

Vad behöver man tänka på om man vill skaffa ett bankkort? Vad är viktigt att tänka på när man använder sig av Swish. Det är några av dem ämnen som vi kommer att ta upp, säger Ann-Sofie Wesslén-Weiler, hållbarhetsansvarig vid Länsförsäkringar Gävleborg.

Förebygga utanförskap

Utanförskapet som drabbar så många varje år, den psykiska ohälsan, relationsproblem, kan ibland bottna i att vi är för dåligt rustade för att hantera livet.

För att fånga upp barn och unga som riskerar att hamna i utanförskap har Föreningsalliansen Bollnäs och Länsförsäkringar Gävleborg inlett ett samarbete. Samarbetet syftar till att skapa en ny modell som ska ge barn och unga möjlighet att prova på olika aktiviteter. Det handlar om att röra på sig mer. Satsningen kommer även att rusta barn och unga med livskunskap.

Trygghet gör skillnad. I hela Gävleborg

21 procent av våra unga uppger att de, sällan eller aldrig, har en trygg vuxen att vända sig till när de behöver stöd. Därför återinvesterar vi i mer gemenskap och vuxen närvaro bland våra unga.

Läs mer här

Se alla nyheter