Investeringshjälpen - ett stöd för ditt sparande

I Investeringshjälpen får du våra experters syn på det ekonomiska läget i Sverige och världen. Här följer du även våra Bekväma fonder, Aktiva placeringsförslag och vårt senaste tillskott: Hållbarhetsinriktade placeringsförslag. Tanken är att Investeringshjälpen ska fungera som ett verktyg i ditt sparande och därmed underlätta dina placeringsval.

Konjunkturutsikterna för världsekonomin visar små förändringar under den senaste månaden. Tillväxten har överraskat på uppsidan i euroområdet och i Sverige, men utsikterna för de kommande kvartalen är fortsatt svaga. Inflationen i Europa väntas fortsätta att stiga och vi räknar med fortsatta räntehöjningar från ECB och Riksbanken. I USA meddelar Federal Reserve att styrräntan kan komma att höjas i en långsammare takt. En hög inflation och stigande räntor fortsätter att vara den största risken för världsekonomin och finansiella marknader.

Investeringshjälpen november 2022

November månads film

Luis Gemzell, makroekonom på Länsförsäkringar, berättar om vad som händer med ekonomin i världen och hur vi tror att inflationen och ekonomin i olika länder kommer att utvecklas framöver.

Se filmen

 

Se alla nyheter