Information från FI om amorteringskraven

Finansinspektionen har presenterat resultaten från sin analys av amorteringskraven – ett uppdrag de fått av regeringen givet det rådande ekonomiska läget. FI:s rekommendation är att det inte är rätt läge att lätta på amorteringskraven nu.

Enligt amorteringskraven behöver du amortera på ditt bolån om din belåningsgrad (bolånets storlek i förhållande till din bostads värde) är större än 50 procent eller om din skuldkvot (bolånens storlek i förhållande till din inkomst) överstiger 4,5. Finns det särskilda skäl, som att du blivit arbetslös, kan du ha möjlighet till amorteringsfritt under en begränsad period. En prövning görs från fall till fall.

Se alla nyheter