Sex nya fonder inom fondförsäkring i maj

–Den 16 maj lanserar vi sex nya fonder, tre räntefonder och tre aktiefonder. Du som sparar hos oss har tillgång till ett brett utbud av fonder med olika inriktning och med god kvalitet både när det gäller avkastningspotential och hållbarhetsnivå, säger Jim Rotsman, chef Produkt och kunderbjudande, Länsförsäkringar Fondliv.

De nya fonderna ger dig fler alternativ inom kategorierna inom företagsobligationer, krediter, indiska aktier och infrastruktur. I april inkluderade vi dessutom en hållbarhetsinriktad branschfond inom skogssektorn.

- Du som pensionssparar hos oss får nu tillgång till flera räntefonder och aktiefonder, alla utvärderade av våra analytiker utifrån avkastningspotential och hållbarhet. Att inkludera fonder med hög hållbarhetsnivå är helt i linje med vår klimatsmarta vision och långsiktiga filosofi, att du som är kund hos oss få en så hög och hållbar pension som möjligt, säger Jim Rotsman.

Nya fonder inom fondförsäkring 16 maj 2022

Fondnamn Kategori
SEB FRN Fund Företagsobligationer
Öhman Räntefond Kompass Företagsobligationer
Norron Sustainable Preserve Krediter
DWS Invest ESG Next Generation Infrastructure Branschfond, Infrastruktur
Schroder Indian Opportunities Indien
Pinebridge India Indien
Pictet Timber (lanserades 25 april) Branschfond, råvaror inom skogssektorn

Kort om fondutbudet inom fondförsäkring 

Alla nya och befintliga fonder inom fondförsäkring utvärderas och kvalitetssäkras utifrån bland annat avkastningspotential och hållbarhet. Fonder som inte lever upp till våra förväntningar eller krav kan tas bort helt ur utbudet och kundernas kapital flyttas till en liknande fond med bättre avkastningspotential eller hållbarhetsnivå. I fondlistan återfinns alla fonder under knappen Pensionsfonder. Normalt återfinns också fonderna inom banksparande (ISK, IPS, Fondkonto).

Se alla nyheter