Fonder du inte kan köpa och sälja just nu

Börsen i Moskva är stängd för utländska investerare efter den ryska invasionen av Ukraina. För närvarande är en del av vårt fondutbud påverkat på så sätt att du inte kan göra fondbyten och köpa och sälja fonder som är handelsstoppade. Vi har kontinuerlig dialog med fondbolagen och uppdaterar så fort ny information finns tillgänglig.

Andelskurserna och avkastningen för stängda fonder uppdateras inte i fondlistan om det inte sker någon prissättning i fonderna. Detta gäller även annan information och beräkningar från Morningstar i fondlistan, till exempel index som är relaterad till den ryska marknaden. 

Berörda fonder inom fondförsäkring hos Länsförsäkringar

 • Carnegie Rysslandsfond C
 • East Capital Russia
 • East Capital Eastern Europe
 • BlackRock Emerging Europe  

Inom fondförsäkring värderas ovan fonder per årsskiftet 2022-12-30 utifrån en uppskattad fondkurs från fondbolaget. Även om det inte kan ske någon handel till denna kurs ger detta ett mer rättvisande värde vid årsskiftet. Du kan se det uppskattade värdet och värdeutvecklingen på Mina sidor. Värdena på fondernas tillgångar är osäkra. Du har fortfarande kvar dina andelar i fonden och värdet kommer justeras när fondbolaget åter kan sätta ett fondandelsvärde.

Inom fondförsäkring (pensionssparande och kapitalförsäkring) kommer dina månatliga inbetalningar i fonden framgent placeras i fonden Länsförsäkringar Global Vision istället för i respektive stängd fond. Du behöver se över ditt val av fond för kommande inbetalningar. Har du en pågående pensionsutbetalning i en stängd fond stoppas denna tillfälligt för just denna fond men inte för övriga fonder i din försäkring.

Om du är direkt berörd av handelsstoppade fonder inom fondförsäkring (tjänstepension och kapitalförsäkring) har vi meddelat dig direkt via Mina Sidor.

Berörda fonder inom Bankens fondutbud för ISK, IPS och Fondkonto (uppdaterad 30 november 2022) Stängd för köp Stängd för sälj
 • BlackRock GF Emerging Europe Fund A2 EUR
Ja Ja
 • Carnegie Fonder Rysslandsfond
Ja Ja
 • JPMorgan JPM Emerging Europe Equity (a)
Ja Ja
 • JPMorgan JPM Russia Fund (Cap)
Ja Ja
 • Nordea Fonder Ryssland
Ja Ja
 • Swedbank Robur Rysslandsfond
Ja Ja
 • East Capital Russia A EUR
Ja Ja
 • East Capital Russia G SEK
Ja Ja
 • East Capital Eastern Europe
Ja Ja
 • BNP Pariba BNP Paribas Europe Emerging Equity
Ja Ja

Att tänka på att även ditt månadssparande för ISK, IPS och Fondkonto stoppas. Se därför över dina fondval. Vi ber er observera att vi inte kan garantera att ovan lista är fullständig med tanke på att situationen snabbt kan förändras.

Har du frågor eller funderingar är du självklart välkommen att kontakta oss. Du hittar alla kontaktvägar här.

Se alla nyheter