Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation - ny byggsten i ränteerbjudandet

Den 16 september tar vi, som ett första steg i höstens lansering av ett nytt ränteerbjudande, hem förvaltningen av Företagsobligation Norden. Fonden byter i samband med detta namn till Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation och får nu en ännu tydligare integrering av hållbarhet i sina investeringar. Dessutom sänker vi förvaltingsavgiften till 0,65 procent.

I sin nya skepnad kommer fonden till mer än 90 procent att bestå av gröna obligationer eller av innehav som har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys (så kallad ESG-analys).

Andreas Wiklund, som kommer att vara ansvarig förvaltare tillsammans med Stefan Andersson, gläds åt att vi nu har möjlighet att erbjuda den här fonden.

– Ja, det gör jag verkligen. Sverige ligger i framkant när det gäller gröna obligationer, och i dagsläget finns det över 200 obligationer att välja mellan, utgivna av cirka 50 emittenter. Placeringsuniverset är därmed tillräckligt stort för att vi endast ska kunna investera i obligationer som är utgivna i svenska kronor.

Är hållbarhet något som har kommit för att stanna även inom räntefonder?

– Tveklöst! Vi ser inte hållbarhet som något påtvingat, utan som något som vi verkligen tror kommer ge en aktiv, högre avkastning på sikt. Trenden mot hållbarhet är så stark och så även efterfrågan på hållbara obligationer, vilket är positivt för likviditeten och därmed även positivt för den aktiva avkastning.

Hur kommer ni att arbeta för att skapa avkastningen i fonden?

– Vi fokuserar starkt på attraktiva hållbara emittenter och gröna obligationer som har en hög attraktionsnivå och därmed hög likviditet på företagsobligationsmarknaden.

– Vi kommer att jobba aktivt på avkastningskurvan, det är det sätt som vi tror är bäst för att skapa avkastning. Vi kommer att titta mycket på räntekurvan, och försöker lägga tyngdpunkten på emittenter med brant räntekurva, det vill säga avkastningskurva.

– Typfallet är att vi kommer att köpa 5-årsobligationer och sälja dem när det är 2 år kvar, då finns det inte så mycket mer avkastning kvar att ”klämma ur”.

Har ni några nya, spännande innehav på väg in i fonden?

– Vi får se var vi landar, vi har flera nyheter på gång under hösten – bland annat har Stockholm Exergi planerat att emittera en grön obligation i september, och även Fabegé jobbar med ett nytt, grönt ramverk. Det kommer vi självklart att hålla koll på.

Fondens innehav kommer att utgöras till ungefär hälften av gröna obligationer, utöver det består fonden till övervägande del av emittenter som har fått högsta betyg i vår hållbarhetsanalys.

– Vi kan äga obligationer även från emittenter som inte har genomgått vår hållbarhetsanalys, men då måste det vara en grön obligation. Ett exempel på det är Jernhusen, som inte är ett listat bolag men som ger ut gröna obligationer.

Sofia Aulin, som är hållbarhetsansvarig på Fondbolaget, ser också väldigt mycket fram emot det nya tillskottet på hållbarhetssidan.

– Ja, det gör jag verkligen – som Andreas var inne på så talar ju såväl trenden som avkastningsmöjligheterna för en ökad integrering av hållbarhet i våra fonder, och vi ser också en stor efterfrågan från våra kunder. Utvecklingen på området går rasande snabbt nu, och vi jobbar ju kontinuerligt med att se över och förbättra hållbarhetsarbetet i alla våra fonder. Men självklart är det extra roligt sådana här dagar, när vi lanserar en helt ny, hållbar företagsobligationsfond.

Fondens jämförelseindex kommer att vara Nasdaqs NOMXCRTR, vilken består av ca 270 fastförräntade obligationer med en ränterisk och spreadrisk på cirka 2,7 år. Fonden kommer att ha en duration (ränterisk) på mellan 1-5 år, och initialt kommer den att ha en spreadduration på 3 år men en ränterisk på 2 år. Fonden kommer alltså att ha mer spreadrisk än ränterisk. Fonden kommer att ha cirka 50-60 innehav, utgivna av ett 30-tal emittenter.

 

Fakta Länsförsäkringar Hållbar Företagsobligation

Placeringinriktning: Fonden investerar i företagsobligationer utgivna i SEK, av svenska eller europeiska emittenter. Fonden passar dig som söker en möjlighet till högre avkastning jämfört med statsobligationer, och som vill sprida dina obligationsinvesteringar mellan olika sektorer och typer av företag.

Förvaltare: Andreas Wiklund och Stefan Andersson, Länsförsäkringar Fondförvaltning

Förvaltningsavgift: 0,65 procent

Risk: 2 av 7

Jämförelseindex: NOMXCRTR (Nasdaqs index NOMX Credit SEK Total Return Index)

Se alla nyheter