Många företag missar att försäkra gods och varor under transport

Många företag som köper och säljer varor eller skickar annat gods med hjälp av en fristående transportör tror ofta att transportören har försäkring för det som transporteras. Men faktum är att transportören bara har ett ansvar om denne orsakar skada på eller förlust av ditt gods. Dessutom finns det flera begränsningar i tranportörens ansvar. Många företag känner inte till detta och missar att de behöver teckna en egen varuförsäkring för transport.

För att du ska få ersättning för ditt skadade gods måste transportören alltså ha orsakat skadan. Dessutom är transportörenas ansvar alltid viktbegränsat, vilket betyder att det är lagar och konventioner som bestämmer hur många kronor per kilo ersättningen blir om ditt gods skadas.

Exempel

Säg att ditt företag beställer dyra finmekaniska komponenter för er tillverkning. Lastbilen som transporterar godset inrikes i Sverige börjar brinna och allt gods blir totalskadat. Ditt gods vägde vid skadetillfället 100 kilo. Transportörens ansvar enligt Svensk lag är då 150 kronor x 100 kilo = 15 000 kronor. Godset var kanske värt betydligt mer och då får företaget stå för den kostnaden helt själv.

Mer att tänka på

Förutom att många företag tror att det räcker med transportörens försäkring är det lätt att tro att det är leverantören som står risken för godset under transport. Så kan det mycket väl vara, men ett tips är att alltid titta i köpeavtalet vilket leveransvillkor eller Incoterms ni kommit överens om. Det är leveransvillkoret som styr vem som har risken för godset under lastning, transport och lossning.

En annan sak som kan vara bra att tänka på, är att om ditt företag skickar gods med sjötransport riskerar företaget att vara med att bidra ekonomiskt vid ett Gemensamt Haveri. Enkelt uttryckt måste man som varuägare vid exempelvis en räddningsaktion av skepp och last, dela på räddningskostnaden för fartyget och lasten tillsammans med övriga varuägare och rederi. Om du inte visar upp ett försäkringsbevis eller en bankgaranti när detta skett får du inte loss ditt gods från fartyget. Vår varuförsäkring vid transport ersätter ditt företags räddningskostnader och du får hjälp med dokumentationen.

Se alla nyheter