Fryshuset

Fryshuset är en internationell organisation som arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. De lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas.

På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa.

Unga visar hur vi kan skapa ett tryggare Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm och Fryshuset samlar gymnasieelever för att tillsammans skapa lösningar för ett tryggare och mer socialt hållbart Stockholm.

11 april går startskottet då 1 000 elever på Fryshusets gymnasieskola bjuds in till Globala målen-dagen, en kreativ halvdag med temat Hur skapar vi ett bättre Stockholm för alla oss som bor här? Tillsammans med eleverna diskuterar vi och utvecklar idéer kring områdena tillit och gemenskap.

- En av nycklarna för ett tryggare Stockholm är att unga själva får vara med och bidra med sina egna idéer, tankar och kreativa koncept. Det bygger både värde för unga själva och för samhället i stort. Det ligger helt i linje med Fryshusets anda, säger Anja Frey, chef för Fryshuset Stockholm.

Idéer blir till verklighet

De ungdomar som vill förverkliga sina idéer kommer erbjudas en plats i Powerhouse, Fryshusets unika inkubatorprogram, där de både får praktiskt handledning och möjlighet till finansiellt stöd genom Länsförsäkringar Stockholm.

- Att öka inkluderingen av unga, och unga som upplever sig stå utanför samhället, är en av Stockholms läns allra viktigaste trygghets- och hållbarhetsfrågor. Kanske den viktigaste, säger Charlotte Barnekow, VD på Länsförsäkringar Stockholm.

Långsiktigt samarbete

Sedan 2014 har Länsförsäkringar Stockholm genom sitt partnerskap med Fryshuset engagerat sig för att unga ska få möjlighet att genom sina passioner förändra världen. Med start i april 2019 får unga möjlighet att testa på socialt entreprenörskap och förverkliga sina egna idéer om hur vi tillsammans kan göra Stockholm till en trygg plats för alla.

Se alla nyheter

Fryshuset

Fryshuset är en internationell organisation som arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. De lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas.

På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa.