Ungas idéer för ett tryggare Stockholm

Länsförsäkringar Stockholm och Fryshuset samlar gymnasieelever för att tillsammans hitta lösningar för ett tryggare och mer socialt hållbart Stockholm.

I april 2019 sjösattes ett nytt initiativ då närmare 800 elever på Fryshusets gymnasieskola i Hammarby Sjöstad bjöds in till Globala målen-dagen, en kreativ halvdag kring temat hur vi kan skapa ett bättre Stockholm för alla oss som bor här. Tillsammans med eleverna diskuterades och utvecklades idéer kring områdena tillit, trygghet och gemenskap.

Idéer blir till verklighet

De ungdomar som ville förverkliga sina idéer kopplat till ett tryggare Stockholm erbjöds en plats i Powerhouse, Fryshusets unika inkubatorprogram, där de unga både fick praktiskt handledning och möjlighet till finansiell stöttning via Länsförsäkringar Stockholm. Tillsammans med Fryshuset stöttade vi ungdomarna med handledning genom hela projektperioden.

Med vår samlade kunskap vill vi bidra till att skapa förutsättningar för våra unga att kunna påverka Stockholms framtida utveckling i positiv riktning. 

Fryshuset

Fryshuset är en internationell organisation som arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen. De lyssnar på, arbetar och bygger relationer med unga och skapar tillsammans med dem mötesplatser där unga syns, hörs och räknas.

På Fryshuset har unga möjligheter att utöva sina passioner, skapa och delta i ungdomsdrivna aktiviteter, utbildningar och arbete. Alla delarna är betydelsefulla för att kunna växa.