Frågor och svar i samband med stormen Alfrida

Vi har sammanställt de vanligaste frågorna som kommit in till oss de senaste dagarna i samband med stormen Alfridas framfart. Får du inte svar på just din fråga här, är du alltid välkommen att ringa till oss. Väntetiden för att komma fram är dock längre än vanligt då många ringer till oss just nu men vi tar emot ditt samtal så snart vi kan.

Din skadeanmälan gör du enklast direkt här

 • Hur kan jag minimera skadans omfattning på byggnad
  Täta tak och andra delar så snabbt som möjligt för att minimera skadans omfattning!
 • Hur hanterar jag träd som fallit på min eller min grannes tomt. Vem bär ansvar för vad?
  Träd som ligger på min egen tomt ska tas bort av mig själv (dock ersätter inte förskringen detta). Träd som hamnat på grannens tomt, men som ursprungligen stod på min egen tomt, ansvarar grannen för att forsla bort. Träd som fallit och skadat grannens byggnad ska hanteras av grannens försäkringsbolag.
 • Täcker försäkringen evakueringsboende p g a strömavbrottet (t  e x hotelkostnad)?
  Nej – Här ställer ni era krav gentemot ert elbolag
 • Täcker försäkringen hyra av elverk vid strömavbrottet för att värma huset och minska risk för frysskador?
  Ja – här ersätts ni enligt Räddningsmomentet (skälig kostnad)
 • Täcker försäkringen den kostnad som uppkommit i samband med provisoriska lösningar för att minimera skadas omfattning?
  Ja – i skälig omfattning
 • Täcker försäkringen skada på byggnader orsakade av nedfallna träd?
  Ja – om byggnaden omfattas av försäkringen. För att t.ex. växthus ska omfattas måste det ingå i tecknad försäkring. 
 • Täcker försäkringen kostnader för att lyfta bort träd från byggnader?
  Ja – däremot omfattas inte omhändertagandet av trädet, eller bortforsling
 • Skall speciell entreprenör anlitas för att lyfta bort träd som fallit på byggnader och annan egendom?
  Nu när det är så många som har drabbats samtidigt är det bra om ni själva hittar en entreprenör för att så snart som möjligt lyfta bort trädet.
 • Täcker försäkringen bortforsling av träd som fallit på tomten?
  Nej – bortforsling ersätts inte. Ni som tomtägare ansvarar själva för bortforsling av trädet och hantering av detsamma (t.ex. att stycka virket).
 • Täcker försäkringen skador på tomtmark, staket, mur osv?
  Det som inte benämns som byggnad ersätts inte av stormmomentet. Dock kan ersättning lämnas via Allrisk byggnad – om tillägget finns i er försäkring.
 • Täcker försäkringen följdskador i och på byggnader till följd av långvarigt strömavbrott?
  Ja – som försäkringstagare är man skyldig att begränsa skadans verkningar så långt det går, men de följdskador som eventuellt uppstår på försäkrad byggnad omfattas av försäkringen
 • Täcker försäkringen förstörd mat i kyl och frys?
  Ja – upp till maxbeloppet på 5 000 kr
 • Täcker försäkringen skada på bil orsakad av t e x nedfallna grenar?
  Ja – om vagnskadeförsäkring finns
 • Täcker försäkringen merkostnader för t e x mat, transporter eller inkomstförlust?
  Nej – detta täcks inte av försäkringen men du kan alltid rikta ditt krav till ditt elbolag.


Självrisk och eventuella åldersavdrag tillkommer.

VARNING!

Det kan vara livsfarligt att röra elledningar som fallit till marken eller träd som ligger mot dessa. Rör aldrig träd som ligger mot elledningar och ledningar som ligger så lågt att de kan nås, eftersom de kan vara strömförande.

Se alla nyheter