Nu är det dags att välja kandidater till fullmäktige

Idag, torsdag 1 november, startar valet till Länsförsäkringar Stockholms fullmäktige. Röstberättigade sakförsäkringskunder kan under november ta ställning till valberedningens förslag på kandidater.

Fullmäktige består av minst 50 ledamöter, vilka utses bland delägarna. Valberedningen har tagit fram totalt 17 kandidater till årets val. Av dessa är det 15 ledamoter som står till förfogande för omval, och 2 nya sakförsäkringskunder som är nominerade i år. Kandidaterna väljs på en mandattid om tre år.

Se valberedningens förslag:

För att valet ska bli godkänt behövs 1000 röstberättigade kunder som godkänner valberedningens förslag. Röstberättigad är den som den 1 augusti valåret, har minst en sakförsäkring i bolaget.

Här kan du läsa mer om oss och fullmäktige – våra ägares röst

Våra ägares röst
Så fungerar fullmäktige

Se alla nyheter