Sjukvårdsförsäkringar är småföretagarnas räddning

Den 16 maj kan riksdagen fatta ett beslut som kommer att slå hårt mot Sveriges småföretagare samtidigt som det förlänger vårdköerna. Vi på Länsförsäkringar känner våra kunders oro och vädjar till politikerna att tänka om.

På riksdagens bord ligger ett förslag om att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar. Det framställs ofta som att en privat sjukvårdsförsäkring är något högavlönade direktörer använder för att få gräddfil förbi vårdköerna. Vi förstår att den bilden är ett bra slagträ i debatten, men den är inte korrekt. Som en av branschens största aktörer vet vi hur det ser ut i verkligheten. 9 av 10 företag som har sjukvårdsförsäkring hos Länsförsäkringar är egenföretagare eller har färre än 10 anställda.

Våra kunder är småföretag som ofta inte har de resurser som finns på större arbetsplatser. I avsaknad av en HR-avdelning eller avtal med företagshälsovård har man valt att ta sitt ansvar för sina medarbetares hälsa genom att teckna privata sjukvårdsförsäkringar. En sådan försäkring innebär att de får hjälp med förebyggande insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering för medarbetare som är eller riskerar att bli sjukskrivna och snabb tillgång till specialistvård vid sjukdom eller skada. För ett mindre företag kan detta vara skillnaden mellan plus och minus i bokslutet, eller faktiskt om hela företagets fortlevnad. Varje person som fastnar i en vårdkö är en person för mycket, men det blir givetvis extra kännbart i ett mindre företag om en nyckelperson blir borta en längre period.

Med regeringens förslag om en ny skatt på den här typen av försäkringar kan många företag som vill ta sitt arbetsgivaransvar få svårt att göra det. Med färre försäkrade blir innebörden av att beskatta den här typen av försäkringar dessutom ett ökat tryck på den offentligt finansierade vården. Flera hundra tusen vårdmöten och behandlingar hanteras genom försäkringar varje år. En stor andel av de försäkrade arbetar i bygg- eller tillverkningsindustrin eller i detaljhandeln. När färre personer kan använda den möjligheten ska de in i den redan hårt belastade offentliga vården. Det innebär längre vårdköer för alla. I Sverige har totalt mer än 600 000 en sjuksvårdsförsäkring. Är landstinget redo att ta emot dem redan den 1 juli när lagen föreslås träda i kraft?

Vi vill vädja till riksdagen att välja verkligheten före den politiska nidbilden. Att beskatta sjukvårdsförsäkringar slår inte mot högavlönade direktörer, de kommer att fortsätta ha försäkringar. En ny skatt är ett stenhårt slag mot de med lägre inkomster och mot småföretagare som vill skydda sin verksamhet och hjälpa sina medarbetare. Vi står på deras sida och hoppas även våra folkvalda är beredda att göra det. 

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg Länsförsäkringar

Se alla kommentarer