MiFID II

Starkare kundskydd för dig som handlar med finansiella instrument

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

MiFID II stärker kundskyddet

Den 3 januari 2018 infördes regelverket MiFID II i Sverige. Det är en EU-lagstiftning om värdepappersmarknaden och en uppföljare till MiFID som infördes 2007. Syftet är att du som kund ska få ännu starkare skydd och tydligare information när du handlar med finansiella instrument, exempelvis fonder och aktier. 

Vad är MiFID?

MiFID, som står för Markets in Financial Instruments Directive, är en EU-lagstiftning som började gälla i Sverige den 1 november 2007. Direktivet reglerar handeln med värdepapper och ställer bland annat krav på att värdepappersbolag och handelsplatser har en lämplig organisation för sin verksamhet. Direktivet innebär även att du som kund får ett ökat skydd genom information kring och hanteringen av de finansiella instrument som du handlar. 

MiFID II innebär

Kostnader & avgifter visas tydligare

Du kommer tydligare att se kostnader och avgifter som du betalar för exempelvis fonder. Du kan också se hur avgifterna påverkar din avkastning.

Tydligare information i rådgivningsmöten

Innan en order läggs efter ett rådgivningsmöte kommer du att få en portföljjämförelse. Den jämför dina tillgångar idag med det förslag som ni kommit fram till. 

Frågor om medborgarskap

Privatpersoner som handlar med finansiella instrument behöver ett nationellt ID som består av personnummer och landskod. Därför kommer vi att fråga dig om vilket/vilka medborgarskap du har. 

Provisioner och kvalitetshöjande åtgärder

Reglerna innebär i korthet att provisoner inte får hindra värdepappersinstitut att agera utifrån kundens bästa, och att de provisoner som ges eller tas emot av ett värdepappersinstitut måste användas för att höja kvaliteten på de tjänster som erbjuds.

Passandebedömning

Vi behöver säkerställa att den placering du vill göra passar dig och inte är mer riskfylld än du tänkt dig. Därför kommer du att få svara på frågor om din kunskap, en så kallad passandebedömning. Bedömningen görs på Mina sidor eller i ett rådgivningsmöte. 

Bästa orderutförande

När du lägger en order kommer vi att utföra den för att uppnå det bästa resultatet för dig utifrån pris och kostnad.

Företag behöver en LEI-kod

Från den 3 januari behöver du som företagskund en LEI-kod för att kunna lägga en aktieorder. LEI står för Legal Entity Identifier och är en 20-siffrig unik kod. 

Information om kundkategorisering

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i olika kundkategorier. Syftet med denna indelning är att ge kunden det skydd som kunden enligt lagen har rätt till utifrån kundens förutsättningar.