IDD

Starkare kundskydd vid försäljning och rådgivning av försäkring

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser. Välj ditt bolag för att hamna rätt.

IDD stärker kundskyddet

Från den 1 oktober 2018 gäller ett nytt regelverk i Sverige för försäkringsbolag. Det är i grunden en EU-lagstiftning som heter IDD, Insurance Distribution Directive. Den svenska lagstiftningen heter Lagen om försäkringsdistribution och gäller alla aktörer som säljer och ger råd om försäkringar.

Syftet med den nya lagen är att öka kundskyddet på försäkringsmarknaden genom större trygghet och tydlighet för alla kunder.

Vad är IDD?

Regelverket reglerar all distribution av försäkring och omfattar både försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Den tidigare lagstiftningen omfattade enbart försäkringsförmedlare. IDD gäller för både privatkunder och företagskunder, med syftet att öka kundskyddet.

För dig som kund innebär IDD följande:

Fler frågor till dig som kund

I alla våra kundmöten vill vi ta reda på dina krav och behov. Därför kommer vi behöva ställa lite fler frågor till dig än tidigare. Syftet är att vi vill vara säkra på att vi möter dina behov med rätt erbjudande och tjänster.

Ökade krav på våra medarbetare

Våra medarbetare som ger råd till dig får utökade krav på kompetensutveckling. Regelverket ställer krav på minst 15 timmar årlig yrkesutveckling samt ett årligt kunskapstest.

Tydligare information vid rådgivningsmötet

När vi möter dig som kund kommer du att få tydligare information om det vi kommit överrens om i mötet och vilka förslag som vi diskuterat.

Ökad tydlighet om kostnader och avgifter

För dina försäkringar med sparande kommer du att få en årlig sammanställning över kostnader och avgifter som vi tar ut från din försäkring. I sammanställningen kommer det även att framgå vilka ersättningar som vi betalar ut och tar emot till tredje part.