Ungdomare

UngDomare är ett initiativ som drivs av flera länsförsäkringsbolag, med målet att stödja och stärka unga idrottsdomare.

Satsningen erbjuder unga domare utbildning för att stärka självkänslan och lära sig att hantera konflikter, och delar dessutom varje år ut ett stipendiet Årets UngDomare.