Globala målen dagen 2021

Den 29 septmber gick Globala målen-dagen av stapeln, en dag inspirationsdag som initierats av Länsförsäkringar Stockholm tillsammans med Fryshuset Stockholm och we_Change. Globala målen-dagen är ett skräddarsytt event som arrangeras för Fryshuset Stockholms cirka 350 gymnasie-ettor i Hammarby Sjöstad.

Det här är Globala målen-dagen

Temat för dagen är ung inkludering för ett tryggare och mer jämlikt Stockholm. Vi tror på ungas idékraft och vill lyssna in och förstå hur unga tänker kring trygghet och jämlikhet men även inspirera till hur vi tillsammans kan skapa en tryggare stad. På individnivå, i grupp och med hjälp av staden, civilsamhället och näringslivet.

Inspirationsföreläsning

Dagen börjar med ett inspirationspass som hålls av moderatorn Tina Brahimzadeh, Tina är konferencier, moderator och föreläsare. Hon är väldigt engagerad i ungt entreprenörskap, hållbart företagande och miljö. Trots hennes erfarenheter är hon ung och talar med ungdomar på deras egna språk om globala och lokala utmaningar som annars kan verka svåra.

Panelsamtal

Nytt för i år är ett panelsamtal som adderats till upplägget. Detta för att få ytterligare en nivå av interaktion med de unga på plats. Panellisterna representerar och verkar inom både offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Målet är att skapa en öppen dialog och nyanserad bild och debatt kring ungas inkludering för ett tryggare och mer jämlikt Stockholm.

Panelen bestod av Anja Frey, Chef Fryshuset Stockholm, Soha Abass, grundare Ung & trygg, Martin Lazar, Polis och grundare PAR samt Johanna Herrmann, Länsförsäkringar Stockholm.

Workshops

Efter att eleverna tagit del av både inspirationsföreläsningen och panelsamtalet samlas alla klasser i sina respektive rum för en workshop för att fortsätta diskussionen kring vad unga själva kan göra idag, både på individ och gruppnivå som med olika nivåer av insatser kan ge en positiv effekt i samhället.

Att kunna addera en panel med representanter från både offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället ser vi som något väldigt värdefullt, för att på så sätt plats kunna möta de unga på sin egen arena. Vårt mål med dagen är att ge kraft, öka medvetenhet och förutsättningar för unga att delta i en positiv samhällsutveckling, där stadens unga känner sig inkluderade. För ett bättre och tryggare Stockholm kan vi bara skapa tillsammans.  

we_change - En del av Fryshuset

we_change vill skynda på och stärka undervisningen om hållbar utveckling i gymnasieskolan och arbetar därför nära svenska gymnasieskolor med syftet att inkludera och ge fler unga möjligheter att påverka samhället i en hållbar riktning. we_change ska inspirera, bidra till att förändra attityder och slå hål på myter, höja kunskapsnivån kring hållbar utveckling och de Globala målen.