Vi är en FairPayer - för jämställd sponsring

Under oktober 2019 blev Länsförsäkringar Stockholm, som första företag inom Stockholms län, certifierade som en FairPayer. En certifiering som säkerställer att företagets sponsring fördelas helt jämställt mellan könen, vilket är ett ställningstagande för att alla oavsett kön, ska kunna idrotta på lika villkor. Tillsammans med stiftelsen FairPay hoppas vi kunna inspirera fler till att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott. 

För oss på Länsförsäkringar Stockholm är jämställdhet en mycket viktig fråga och förutom att jämställdhet är en självklarhet utifrån ett rättviseperspektiv så är vi övertygade om att alla i samhället vinner när jämställdheten ökar. Inte minst genom ökad trygghet. Vi är därför väldigt stolta över certifieringen och ser det som en otrolig möjlighet att kunna inspirera andra att agera likadant när det kommer till jämställdhet och allas rätt till idrott på lika villkor. 

Vårt fokus ligger på barn- och ungdomsidrott där våra sponsringsmedel fördelas helt jämt mellan idrottande tjejer och killar.

 

"För oss är det fantastiskt att ännu ett Länsförsäkringsbolag i Sverige väljer att ta ställning för en jämställd idrott. Företag som har tydliga värderingar och en hållbarhetsstrategi som löper hela vägen genom verksamheten, även i sitt samhällsengagemang, bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Det är viktigt att fler vill vara med på resan och vi hoppas att Länsförsäkringar Stockholm kan inspirera fler organisationer att vilja vara en del av arbetet för en jämställd idrott och samhälle."

                                                                - Isabelle Widmark, ordförande FairPay.

Om FairPay

Stiftelsen FairPay arbetar för ökad jämställdhet inom idrott med fokus på ekonomi och sponsring, något de flesta svenska idrottsföreningar är mer eller mindre beroende av. Idag får idrottande män i Sverige cirka 2, 9 miljarder kronor mer än kvinnor, i totala sponsorpengar. Det innebär att runt 80 procent av den totala sponsringen går till män, trots att nästan exakt lika många kvinnor som män idrottar. Något man som FairPayer aktivt jobbar för att ändra på.

FairPay skapar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor en aktiv förändringsprocess av den befintliga struktur som råder för fördelning av sponsormedel till idrottsklubbar och förbund. Detta genom att upprätta policys och handlingsplaner för jämställd sponsring och resursfördelning.

http://fairpay.nu/