Samarbeten inom försäkring

Samarbeten inom försäkring

PSI – Principer för Hållbara Försäkringar

PSI är ett FN-initiativ med principer kring integrering av hållbarhet i försäkringserbjudandet. Länsförsäkringar Sak är medlem sedan slutet av 2016 och rapporterar årligen till PSI om hållbarhetsarbetet utifrån de fyra principerna. Länsförsäkringar Sak deltar i ett globalt pilotprojekt om klimatrisker initierat av PSI.

PSI

AMICE – Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe

En organisation som företräder ömsesidighetens särskilda intressen, framförallt i europeiska lagstiftningsfrågor, samt verkar för informations- och erfarenhetsutbyte bland de dryga 110 medlemmarna i 20 länder. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera arbetsgrupper, exempelvis hållbarhet.

AMICE

Eurapco - European Alliance Partners Company

Ett samarbete mellan åtta försäkringsbolag som är verksamma i 18 länder. Medlemmarna utbyter information och erfarenheter. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera utskott, däribland ett utskott rörande ansvarsfulla investeringar och ett kring hållbarhet.

Eurapco

Geneva Associations Kyoto

Ett initiativ som uppmanar världens försäkringsbolag att i arbetet med kunder, beslutsfattare och branschkollegor medverka till minskad miljöpåverkan. Geneva Association, som funnits i 40 år, har ett globalt samarbete i försäkringsbranschen kring ekonomiska, politiska och sociala frågor. Länsförsäkringar är signatär.

Geneva Association

ICMIF – International Cooperative and Mutual Insurance Federation

En intresseförening för att stödja ömsesidighetens utveckling och uppbyggnad av ömsesidiga eller kooperativa försäkringsbolag i världen. Informations- och erfarenhetsutbyte sker mellan de dryga 200 medlemmarna i 72 länder. Länsförsäkringar är aktiv medlem.

ICMIF

INI – International Network of Insurance

Ett nätverk med mer än 120 marknadsledande försäkringsbolag i hela världen som arbetar tillsammans för att lösa sakförsäkringsbehov för företagskunder med verksamhet i andra länder.

INI

Svensk Försäkring

En branschorganisation som arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen, för högt förtroende för försäkringssektorn och för ökad kunskap om privata försäkringars betydelse i samhället. Länsförsäkringar är aktiv i styrelsen och i flera utskott.

Svensk Försäkring