Samarbeten inom bank

Samarbeten inom bank

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Är ett samarbete mellan banker och Ecpat för att förhindra att det svenska betalningssystemet missbrukas för köp av sexuella övergreppsbilder på barn och sexhandel med barn samt att skapa opinion mot denna brottsliga verksamhet. Länsförsäkringar är medlem i Finanskoalitionen.

Finanskoalitionen mot barnsexhandel

Svenska Bankföreningen

En förening bestående av banker i Sverige som bland annat har till uppgift att sprida kunskap om bankerna och deras roll för tillväxt och välfärd i samhället. Länsförsäkringar sitter med i styrelsen och i hållbarhetskommittén.

Svenska Bankföreningen